Skip to main content

ImpactCity helpt jouw bedrijf bij het vinden 
van talent

Toegang tot talent

Toegang tot talent is een belangrijke factor voor groei; we investeren in ontwikkelingsprogramma’s om ondernemerschap te bevorderen aan de universiteit en hogescholen. Voor bijscholing van professionals investeren we in programma’s rond nieuwe technologieën, zoals Blockchain.

Campus Den Haag/Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool en de universiteiten in Delft en Rotterdam zijn belangrijke bronnen van talent voor startups. Er wordt dan ook hard gewerkt aan de verbinding tussen kennisinstellingen en deze startups in Den Haag. Deze kennisinstellingen zijn nieuwe kweekvijvers van nieuwe generaties ondernemers en uitvinders

op het terrein van innovaties met internationale impact. Dit doen we door een cultuur van ondernemerschap te stimuleren, innovatieve modellen voor nieuwe bedrijven te ontwikkelen en aan de slag te gaan met sociale en maatschappelijke vraagstukken.

Volgens de ‘Global Talent Competitiveness Index 2018’ staat Den Haag wereldwijd op nummer 27 als het gaat om de meest competitieve stad voor talent: groei, aantrekken en behouden. In de landenlijst staat Nederland op nummer 9. Een positie waar we trots op zijn!

Werving van toptalent

Voor het aanjagen van de impact economy is een constante aanwas van innovatief talent nodig.


De kennisinstellingen in Den Haag en de regio spelen hierin een belangrijke rol. Maar de komst van meer en in specifieke vakgebieden gespecialiseerd toptalent is essentieel.


Het internationale profiel en een optimaal ecosysteem heeft in binnen- en buitenland een grote aantrekkingskracht op deze doelgroep. Den Haag ontvangt innovatief toptalent met open armen en uitstekende voorwaarden om versneld te kunnen groeien.


Overige ImpactCity peilers