Ga naar pagina inhoud

Den Haag geeft jouw idee de ruimte voor experiment

Experimenten faciliteren

Innovatie en creatie vragen om een ‘open’ klimaat waarin ruimte is voor experiment en interactie om economische bedrijvigheid te stimuleren. Een goed functionerend ecosysteem heeft een omgeving nodig met ruimte voor experiment, met een ambitieuze mindset waar ondernemers risico durven te nemen en durven te falen. Om als stad aantrekkelijk te kunnen zijn voor startups en talent is het essentieel om een cultuur van 

innovatie en creativiteit te laten ontstaan. Plekken voor experiment, aansprekende events en het creëren van een creatieve testomgeving bevorderen sociale interactie. Om deze reden zet Den Haag in op programma’s, evenementen en fysieke plekken waar ruimte is voor experiment en crossovers tussen organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en creatieve professionals.

Haagse vernieuwers

Bij verschillende in Den Haag gevestigde ondernemingen wordt gewerkt aan vernieuwende producten en diensten op het terrein van global challenges.

Om dit zichtbaar te maken en om nieuw initiatief te stimuleren heeft in 2014 een eerste editie van de wedstrijd Haagse Vernieuwers plaatsgevonden. Met deze jaarlijks terugkerende wedstrijd dagen we ondernemers uit Den Haag uit om hun innovatieve oplossingen voor global challenges te presenteren.

Een aantal deelnemende ondernemers krijgt met Haagse Vernieuwers een financiële stimulans om het eigen concept verder uit te werken en hun onderneming op te schalen.

Campus@Sea

Onder de vlag van Campus@Sea komen partijen samen die innoveren op de Noordzee en aan de kust. Het is niet alleen een fysieke plek in Den Haag; bovenal is het een netwerk van netwerken dat duurzame innovatie aanjaagt. Op de vier hoofdthema’s voedsel, (nieuwe) energie, ecologie en sport worden co-creatie projecten en evenementen ondernomen om te testen en leren.

Vanuit Campus@Sea wordt er gezorgd voor de broodnodige ruimte voor praktijkexperimenten en ondersteuning voor co-creatie en ondernemers. Waardevolle en noodzakelijke elementen om innovatie van de grond te krijgen en uiteindelijk op te schalen voor breed gebruik. Zo fungeert Campus@Sea als landelijke hotspot, waar vanuit hartje Scheveningen, innovatie en economische kennis gelinkt aan de Noordzee samen komen. Zo wordt er gewerkt aan een positieve impact op de wereld van morgen.

Andere ImpactCity pijlers: