Ga naar pagina inhoud

Subsidieregeling samenwerking innovatieve ondernemers

29 juni 2022

Maak kans op een subsidie van 25.000 tot 100.000 euro

Ben jij een Haagse ondernemer die werkt aan een innovatie voor een betere, veiligere of rechtvaardige wereld? Dan heb je nu de kans op subsidie om jouw idee verder te ontwikkelen of te testen. De gemeente Den Haag wil bedrijven en kennisinstellingen helpen die samen nieuwe producten of diensten op de markt willen brengen. Wil jij hier gebruik van maken? Dien dan uiterlijk 1 september 2022, samen met twee of meerdere partners, de subsidieaanvraag voor jouw project in en je maakt kans op een subsidie van 25.000 tot 100.000 euro!

Waarom?

De gemeente wil de samenwerking bevorderen tussen ondernemers en kennisinstellingen in de stad. Met de subsidieregeling ondersteunt de gemeente ondernemers om hun innovatieve ideeën in praktijk te brengen. Het gaat om ideeën die bijdragen aan een veilige, betere en rechtvaardige wereld. Innovaties die belangrijk zijn voor de Haagse economie en werkgelegenheid.

Wie komt voor subsidie in aanmerking?

 • Je moet een samenwerkingsverband zijn.
 • Je project moet bijdragen aan de werkgelegenheid van Den Haag.
 • Je project draagt bij aan de speerpunten van de gemeente Den Haag: veilig, beter en rechtvaardig.
 • Je project is gericht op thema’s als water, klimaat, schone energie, voedsel, humanitaire innovaties, ethiek, juridische dienstverlening, cyber en veiligheid.
 • Je product of dienst is klaar om ontwikkeld, gemaakt of getest te worden.

->Lees alle voorwaarden in de subsidieregeling

Wie krijgt de subsidie?

De gemeente heeft maximaal 500.000 euro ter beschikking. Er worden subsidies verleend van 25.000 tot 100.000 euro . In je subsidieaanvraag geef je zelf aan hoeveel subsidie je nodig hebt om je project uit te voeren. Alle subsidieaanvragen die worden ingediend, krijgen van de gemeente een aantal punten. De projecten met de meeste punten hebben de grootste kans op een subsidie.

Je krijgt o.a. punten voor:

 • De bijdrage van het project aan een betere, veilige en rechtvaardige wereld.
 • De bijdrage aan de Haagse economie en werkgelegenheid.
 • Is het project gericht op een urgent, actueel vraagstuk?
 • Leidt jouw project echt tot vernieuwende oplossingen?
 • De inbreng van eigen middelen

->Lees meer over de puntentelling in de subsidieregeling

Wat moet je doen?

Via de link hieronder kun je een aanvraag voor subsidie indienen. Doe dit uiterlijk op 1 september 2022.

Let op: voordat je subsidie kunt aanvragen, heb je eerst een ondertekende samenwerkingsovereenkomst nodig tussen alle partijen in het project.

Na 1 september beoordeelt de gemeente de aanvragen. Uiterlijk 24 november hoor je of je subsidieaanvraag is gekozen.

->Vraag hier je subsidie aan

Criteria waar je o.a. aan moet voldoen:

 • Het project wordt uitgevoerd tussen 1 november 2022 en 1 mei 2024.
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 1 mkb’er en 1 potentiële eindgebruiker.
 • De eigen inbreng in het project van de deelnemende partijen is minimaal 40%.
 • De activiteiten vinden plaats op een innovatiehub in de gemeente Den Haag.

Meer informatie

In de subsidieregeling staat uitgebreid beschreven wat de voorwaarden voor de subsidie zijn, welke kosten voor subsidie in aanmerking komen en hoe een samenwerkingsovereenkomst er uit moet zien. Op 12 juli jl. heeft een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling plaatsgevonden. De presentatie van deze bijeenkomst vind je hier.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. De subsidies zijn inmiddels toegekend.