Ga naar pagina inhoud

Subsidie voor 13 Haagse innovatieve samenwerkingsverbanden

16 december 2022

Gemeente Den Haag kent subsidie toe aan 13 Haagse innovatieve samenwerkingsverbanden

Met deze subsidieregeling ondersteunt de gemeente ondernemers om hun innovatieve ideeën in praktijk te brengen. Het gaat om ideeën die bijdragen aan een veilige, betere en rechtvaardige wereld. Innovaties die belangrijk zijn voor de Haagse economie en werkgelegenheid.

Wethouder Economie Saskia Bruines: “Den Haag is een stad die kansen biedt en energie geeft. Goed om te zien dat er zoveel ondernemers de krachten bundelen met potentiële afnemers, onderwijs en kennisinstellingen. Want samen bereik je meer! De projecten zorgen voor vernieuwing van de Haagse economie én dragen bij aan de brede maatschappelijke opgaven in de stad. De subsidie geeft hen een steuntje in de rug bij de lancering van deze nieuwe producten en diensten.”

Projecten

De gemeente heeft veel aandacht voor het binnenhalen en begeleiden van startende bedrijven die innoveren op duurzaamheid. Ondernemers die zorgen voor toekomstbestendige werkgelegenheid, maar ook bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Impact ondernemers die goed passen bij het DNA van de stad. Om kans te maken op deze subsidie was het van belang dat de projecten in een samenwerkingsverband worden uitgevoerd en bijdragen aan de werkgelegenheid van Den Haag en speerpunten van de gemeente. De volgende dertien initiatieven hebben een subsidiebedrag ontvangen.

Welldecommissioned

Softwaretoepassing om het boren van aardwarmteputten efficiënter te maken en daarmee de uitfasering van fossiele energie te versnellen. Samen met Clean Rock Energy, Tullip Energy en Holland Oiltech (waar Energie Beheer Nederland aandeelhouder in is). 

Masterpiece

Het ontwikkelen van een data-dashboard om de verhuur en het hergebruik van mode te vergroten en daarmee de modesector te verduurzamen. Project wordt uitgevoerd met modemerken Kyra en Marjolein Elisabeth

WEP Circular

Het i.s.m. kringloopwinkels tot stand brengen van een gesloten lokale plastic keten om hergebruik van plastic mogelijk te maken. Binnen het project zullen prototypen van nieuwe producten ontwikkeld worden. Samen met Kringloop Den Haag, Unibrick en Lange leve Plastic

Lorentz Audio

Het ontwikkelen van een alternatief duurzaam productieproces voor een gepatenteerde dunne speakertechnologie, waarmee productie in Den Haag mogelijk wordt. Hiermee worden milieuonvriendelijke chemicaliën uit het proces verwijderd. Samen met de bedrijven SanCas en Gromit. 

Alkemio

Uitbreiding van een online platform voor opgavegestuurd werken met een aantal functies (zoals templates voor samenwerking en consortiumvorming) om daarmee bij te dragen aan het oplossen van complexe vraagstukken. Projectpartners zijn TU Delft, The Hague Humanity Hub, Digicampus en Webber Community.

Visual Contracts

Juridische documenten rondom een investering herontwikkelen zodat de maatschappelijke / sociale impact ook wordt meegewogen om daarmee de omvang van impact investment te vergroten. Project wordt uitgevoerd met Legal Innovation for Sustainable Investment (LISI), We are Stewards, Dutch Legal Design Lab en Erasmus School of Law. 

Sibo

Ontwikkelen van een biobased verpakkingsmateriaal gebaseerd op de natuurlijke bouwstenen chitosan en cellulose en daarmee het gebruik van plastic terugdringen. Partner in dit project is o.a. Sustanix

Q42

Ontwikkelen van een serious game gericht op het voorkomen van seksueel geweld en onveiligheid onder jongeren. Project richt zich in eerste instantie op Escamp (Den Haag Zuid West). De oplossing om de game in de omgeving van Whatsapp te ontwikkelen is innovatief en uniek in de wereld. Dit project wordt uitgevoerd met Wolfstreet en Wijkz

De Pot Op

Ontwikkeling van een nieuwe versie van een app om ouders en kinderopvang te helpen bij zindelijkheidstraining en daarmee bij te dragen aan minder afval en CO2-uitstoot. Dit project wordt uitgevoerd met Billy Wonder, Wasserij Buis en Partou (3 Haagse vestigingen)

Byewaste 

Ontwikkeling van een app en meetinstrument om inwoners met oude spullen en potentiële gebruikers (bedrijven) aan elkaar te koppelen. Project zal worden uitgevoerd met Universiteit Leiden (vestiging Den Haag) en Stichting Dr Schroeder van der Kolk

Hygro Technology

Ontwikkeling en bouw van een duurzame geïntegreerde energieketen met waterstof als energiedrager om daarmee een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Project zal worden uitgevoerd met Huygens Engineers en Unknown Group

Envision

Ontwikkelen van een online omgeving voor blinden en slechtzienden om hen zodoende te ondersteunen bij het toetreden tot of participeren op de arbeidsmarkt. Project zal worden uitgevoerd met de blinde & slechtzienden community. 

Fledgerr

Ontwikkeling van een platform om jonge innovatieve bedrijven te helpen talent aan te trekken en te behouden en daarmee een bijdrage te leveren aan de mismatch rondom tech talent. Samen met Archipel Tax, Benvalor Advocaten en ondernemers in The Hague Tech.

De toegekende bedragen variëren per project van 38.000 tot 100.000 euro. De subsidie kan worden ingezet voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een prototype, het geven van een demonstratie, het testen van een product bij de klant of het houden van een marktonderzoek.