Ga naar pagina inhoud

Financiering voor een bedrijf in de volwassen fase

Kapitaal voor een goedlopende impact onderneming

Je bedrijf is ondertussen een gevestigde naam, heeft meer dan 150 mensen in dienst en genereert gezonde inkomsten. Ook volwassen bedrijven hebben soms kapitaal nodig om bijvoorbeeld verder te groeien of te innoveren. De definities lopen wat uiteen, maar financiering deze fase wordt doorgaans als Series C, D en E bestempeld. Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden voor volwassen impact bedrijven.

Financieringsmogelijkheden voor volwassen bedrijven

Financiering van de bank

Je kunt bijvoorbeeld geld lenen van een bank of beleggingsfonds in de vorm van een zakelijk krediet. Deze lening en de daarop berekende rente moeten worden terugbetaald.

De Rabo Impact Lening is een speciale lening van de Rabobank bedoeld voor impact bedrijven, waarbij rentekorting wordt gegeven aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact. Speciaal voor duurzame koplopers en ondernemers in de zorg- en onderwijssector.

Het BNG duurzaamheidsfonds biedt zakelijke financieringen die een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming in het belang van milieu en mens. Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan jij als ondernemer, zakelijke initiatiefnemer of vereniging investeren in sport, groene energie, de circulaire economie, mobiliteit of een rijke leefomgeving.

FMO is de Nederlandse ontwikkelingsbank voor ondernemers die in het buitenland actief zijn. Het is hun missie om ondernemers in staat te stellen om inclusieve en duurzame welvaart te vergroten. Ze investeren in onder andere agribusiness, voedel, water, energie en finance.

Private equity

Private equity betekent letterlijk privévermogen. Het gaat hier om investeerders die bedrijven financieren buiten de aandelenbeurs om.

Private equity partijen, ook wel participatiemaatschappijen genoemd, nemen doorgaans een meerderheidsbelang in een bedrijf (51% van de aandelen of meer). Ze worden eigenaar van een bedrijf, met als doel om het bedrijf te laten groeien en het na 5 á 7 jaar te verkopen met winst.

Het verschil met venture capital? Private equity richt zich op bestaande bedrijven die een kapitaalinjectie nodig hebben om te groeien. Venture capital richt zich daarentegen juist op startende bedrijven.

Voorbeelden van private equity partijen:

  • Main Capital Partners: leidend in software-investeringen, toegewijd aan continue groei door strategische internationale expansie.
  • Antea Group: een internationaal ingenieurs- en adviesbureau; gespecialiseerd in full-service oplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water.
  • Fair Capital Partners: investeert groeikapitaal in jonge bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan een duurzame wereld met een focus op de transitie naar duurzame energie, een circulaire economie of de eiwit transitie.
  • Climate Fund managers: investeert in oplossingen voor klimaatverandering: energie, water, landschappen, oceanen en duurzame steden.

Meer informatie kun je vinden op de website van NVP, de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland en vertegenwoordigt 90% van het private equity en venture capital vermogen onder beheer in Nederland. Op deze website vind je veel interessante informatie en tips.

Financiering op de beurs

Een andere mogelijkheid om financiering op te halen, is om met het bedrijf naar de beurs te gaan. Bij een beursgang worden aandelen publiekelijk aangeboden. Daarbij geven de bedrijfseigenaren dus een deel van hun zeggenschap aan nieuwe aandeelhouders.

Een succesvolle beursgang kan veel kapitaal aantrekken. Het levert bovendien naamsbekendheid op en maakt het bedrijf aantrekkelijk voor beleggers en investeerders, omdat het relatief gemakkelijk wordt om aandelen te verhandelen.

Als beursgenoteerd bedrijf dien je te voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, denk bijvoorbeeld aan het openbaar maken van je winstcijfers.

Jouw bedrijf naar de beurs brengen klinkt misschien onbereikbaar. Toch zijn er effectenbeurzen speciaal voor mkb-ondernemers, zoals bijvoorbeeld NPEX. Hier kunt u rechtstreeks geld bij beleggers ophalen, zonder tussenkomst van een bank of andere partijen. (Bron: kvk.nl)

Impactobligaties

Bij een impactobligatie, ook wel sociale impactobligatie (SIB) genoemd, wordt privaat geld ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het is vaak een prestatiegericht contract tussen bijvoorbeeld een overheid, non-profit organisatie, sociale onderneming of dienstverlener en een investeerder, met als doel specifieke sociale resultaten te bereiken. Simpel gezegd draait het bij impactobligaties dus niet direct om financieel resultaat, maar maatschappelijk resultaat.

Hoewel impactobligaties nog relatief nieuw zijn, hebben ze aan populariteit gewonnen als een manier om financiële prikkels op één lijn te brengen met sociale resultaten en om middelen uit de particuliere sector aan te wenden voor het algemeen belang. Ze worden gebruikt in verschillende sectoren, waaronder onderwijs, gezondheidszorg, strafrecht en milieubehoud. 

Factoring

Factoring is een financiële dienst waarbij een bedrijf zijn openstaande facturen verkoopt aan een factormaatschappij. In ruil daarvoor ontvangt het bedrijf direct een percentage van het factuurbedrag als liquiditeit, terwijl de factormaatschappij verantwoordelijk wordt voor het innen van de betalingen van klanten. 

Deze snelle toegang tot geld verbetert de cashflow van het bedrijf en zorgt dus voor direct werkkapitaal. Zodra de klanten hun facturen betalen, ontvangt het bedrijf het resterende bedrag minus de factoringkosten. Factoring biedt bedrijven financiële flexibiliteit en risicobeheer, maar de kosten moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen de voordelen.

Voorbeelden van factormaatschappijen met keurmerk zijn Voldaan en SVEA.

Hulp nodig bij het vinden van non-bancaire financiering?

Kijk eens naar Passend Financieren op het Ondernemersportaal.

Wat kan ImpactCity nog meer betekenen?