Ga naar pagina inhoud

Samenwerking ImpactCity & MKB Den Haag

FEBRUARY 17, 2020
Om innovatie in De Haagse regio te stimuleren, slaan MKB Den Haag en ImpactCity de handen ineen. Tijdens een eerste gezamenlijk event in Apollo 14 kondigden Coos Santing, programma manager ImpactCity en Rosan Gompers, bestuurslid MKB Den Haag deze samenwerking aan. De samenwerking krijgt vooral vorm door samen op te trekken, ondernemers met elkaar in contact te brengen tijdens events en door kennis op specifieke thema’s te delen.

“Het faciliteren van kennisdeling en ontmoetingen tussen startups, scaleups en het MKB lijkt een logische stap, maar is dat (nog) niet. Op dit moment zijn dit nog behoorlijk gescheiden werelden en wellicht zijn er blijven er hele specifieke vraagstukken in deze communities. We denken echter dat deze ondernemers elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren”, aldus Rosan Gompers van MKB Den Haag.

“De vraagstukken over starten en groeien lijken universeel. Startups kunnen hierbij leren van doorgewinterde MKB ondernemers. Aan de andere kant kunnen startups en scaleups het MKB inspireren omdat zij vaak anders kijken naar vraagstukken als digitalisering, het inzetten van talent, duurzaamheid en energietransitie. Het ‘anders doen’ op deze gebieden is voor startups en scaleups vaak al een vanzelfsprekendheid. Veel MKB ondernemers zijn nog op zoek naar de manier waarop zij deze thema’s kunnen omarmen en integreren in hun bedrijf. Door de werelden te verbinden hopen we innovatie te stimuleren in onze regio”.

“ImpactCity heeft de ambitie het aantal impact ondernemers in de regio te laten groeien”, legt Coos Santing uit. “Ondernemers die met hun onderneming bijdragen aan innovaties voor een betere wereld. Die innovaties hoeven niet alleen van starters te komen. Het zou geweldig zijn als juist het MKB nog veel zichtbaarder kan bijdragen aan duurzame innovaties. Als de community van ImpactCity daar ideeën of tools voor kunnen aanreiken dan is dat helemaal geweldig.”

Niet alleen Rosan Gompers en Coos Santing zetten innovatie hoog op de agenda in Den Haag. Ook uit het MKB Den Haag ledenonderzoek kwam aandacht voor innovatie als belangrijkste thema voor 2020 naar boven. “Daar geven we dus meteen invulling aan met deze samenwerking. Juist door samen te werken en een andere dynamiek in Den Haag op gang te brengen hopen we meer ondernemers hiervoor praktische handvatten te geven; toegang tot ideeën, oplossingen en nieuwe mogelijkheden. We zoeken hierin ook de samenwerking met andere partners, zoals de gemeente Den Haag, Rabobank en Social Club Den Haag”, aldus Coos en Rosan.

“Geen enkele onderneming kan de dingen blijven doen op de manier waarop het altijd ging. Het is tijd om echt te kijken naar innovatie en nieuwe mogelijkheden die voor jou bedrijf werken en tegelijkertijd te ontdekken hoe jij als ondernemer kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken waar we met z’n allen niet langer omheen kunnen. “Doing good and doing business” is eigenlijk niet eens een ambitie, maar al bijna de enige manier om continuïteit en toekomst aan je onderneming te geven.

Een eerste event – Think & Drink Talent

Het eerste event op 6 februari jl. ging over de arbeidsmarkt en talent. De krapte op de arbeidsmarkt brak afgelopen jaar een nieuw record. Het aantal openstaande vacatures steeg afgelopen kwartaal opnieuw. Tegelijkertijd zijn er volop kansen voor ondernemers en is er ruimte voor groei, innovatie en nieuwe perspectieven. Twee inspirerende bedrijven deelden tijdens de Think & Drink hun visie en laten zien welke mogelijkheden er zijn.

The Young Digitals richt zich op digitale talenten die willen groeien en werken aan hun toekomst. Sommige jongeren barsten van het talent maar maken een moeilijke start in hun leven. Young Digitals leidt deze jongeren in de online wereld. Marc Pieterse, oprichter van The Young Digitals, deelde de visie en propositie van deze succesvolle startup en liet zien hoe samenwerken met deze digitale helden innovatie kansen biedt.

Aad van Loenen, directeur van de recent door Marc Rutte geopende Energie Academie reikte een weg aan om het tekort aan mensen in de bouw en techniek te overbruggen. De Energie Academie leidt mensen op voor een baan in deze sectoren en werk gerelateerd aan de energietransitie. Denk hierbij aan banen als elektricien, dakdekker, zonnepanelen monteur, loodgieter, stukadoor, ijzervlechter of metselaar. De energieacademie zorgt voor een vakopleiding, een baan en bemiddelt naar werk.

Zowel MKB Den Haag leden en relaties als de ImpactCity community waren voor dit event op Apollo 14 uitgenodigd, dat op een grote belangstelling kon rekenen. Ook tijdens borrel en het netwerkgedeelte werden waardevolle ideeën en contacten uitgewisseld.

Zowel op website van MKB Den Haag als van ImpactCity worden alle gezamenlijke activiteiten gedeeld.

Zien we jou bij Startup Tuesday The Hague?

Meer weten naar aanleiding van dit bericht of de Think & Drink van 6 februari jl.?
Neem gerust direct contact met ons op:

Coos Santing, programma manager ImpactCity: 0650093486
Rosan Gompers, bestuurslid MKB Den Haag (communicatie, media en innovatie): 0624682784
Marc Pieterse, The Young Digitals: 0610210446
Aad van Loenen, Energie Academie: 0623459747