Ga naar pagina inhoud

Rabobank al vele jaren trouwe partner van ImpactCity

3 februari 2022
– INTERVIEW –

Rabobank Regio Den Haag is vanaf 2019 partner van ImpactCity en heeft onlangs een hernieuwd tweejarig partnership afgesloten met ImpactCity. Ook in de komende jaren ondersteunen we samen ondernemers die zich richten op de nieuwe duurzame economie. Samen maken we van de Den Haag en de regio de ideale plek om je impact onderneming te vestigen en te laten groeien. In dit korte dubbelinterview vertellen de Directeur Rabobank Regio Den Haag Harry Wientjens en de Directeur Economie, Mobiliteit en Ruimte van de Gemeente Den Haag Peter Kievoet waarom Rabobank en ImpactCity intensief samenwerken. 
Wat is je visie op Den Haag als impact- en ondernemersstad?

Harry Wientjens:

“Den Haag is zich de afgelopen jaren gaan ontwikkelen als een stad waarin niet alleen overheden, grote bedrijven, kennisinstellingen en internationale organisaties elkaar vinden, maar juist ook de ondernemers en anderen die een positieve impact willen maken op de wereld. In Den Haag worden de transities waar de wereld om vraagt actief aangejaagd. Dit krijgt internationale erkenning de komst van grote internationale impact partijen zoals de Draper Richards Kaplan (DRK) Foundation waar wij ook mee samenwerken, is hier een onderschrijvend voorbeeld van. De rode draad in onze missie ‘Growing a better world together’ is dat je het samen doet. Door samen op te trekken ben je in staat letterlijk meer impact te creëren. Daarom werken we samen met ImpactCity, om samen de ondernemers te ondersteunen die maatschappelijke impact hebben en ook een succesvol business model hebben.”

Peter Kievoet:

“Als internationale stad van vrede en recht past het heel goed bij het DNA van Den Haag om in te zetten op een sterk ecosysteem rond te nieuwe, duurzame economie. We doen dit al enige jaren met ImpactCity, iets wat ook duidelijk terugkomt in de economische visie van de gemeente Den Haag. De nieuwe duurzame economie biedt unieke economische kansen voor onze stad, zowel vanuit lokaal als internationaal perspectief. Die kunnen we benutten als we onze ondernemers de juiste faciliteiten en ondersteuning bieden. Dat kan alleen met sterke partners in de impact economie en daarom zijn we ook zo blij dat we onze langdurige samenwerking met Rabobank: we gaan hier echt samen voor.”

Wat beoogt het partnerschap tussen Rabobank en ImpactCity bij te dragen voor impact ondernemers?

Harry:

“Rabobank wil ondernemers helpen bij het duurzaam laten groeien van het bedrijf door te helpen met financiering, netwerk en kennis. We denken hiermee in elke levensfase van een bedrijf. Een mooi voorbeeld hiervan het speciaal opgezette startup en scale-up team speciaal voor de eerste fase. Het team ontsluit het grote (internationale) netwerk van de Rabobank, kan de ondernemer introduceren bij relevante investeerders, legt de verbinding met andere ondernemers en adviseert uiteraard over de verschillende Rabobank financieringsproducten. Een ander mooi voorbeeld is de Ledenraad van de Rabobank hier zitten veel ervaren ondernemers en sectorexperts in die tijd vrij maken om vanuit hun eigen ervaring te sparren met de ondernemers en hen zo verder te helpen. Tenslotte zijn er nog masterclasses die samen met ImpactCity voor ondernemers worden georganiseerd.”

Peter:

“Dit sluit mooi aan bij de dienstverlening van ImpactCity. De activiteiten zijn gericht de diversiteit aan cruciale zaken die het verschil maken in succes, zoals het bieden van een waardevol netwerk en het geven van toegang tot financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van Europese financiering. We begrijpen dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan alle verschillende fases waar innovatieve ondernemers doorheen gaan. De ene partij heeft meer aan warme introducties bij die ene investeerder, de ander juist aan een cash prijs zoals bij de Haagse Vernieuwers gewonnen kan worden om te ondersteuning in juist die vroege fase van concept of go-to-market. Maar we zien ook dat we door het sterk ecosysteem in Den Haag en als overheid nauw betrokken te zijn bij ImpactCity, en de aansluiting met programma’s als Startup in Residence echt een verschil kunnen maken.”

Welke grote ontwikkelingen zie je bij de Rabobank in de duurzame economie de komende jaren en welke kansen liggen hier voor ondernemers in de Haagse regio?

Harry:


“Vanuit onze missie ondersteunen we onze klanten en regionale ecosystemen in de vergroting van de brede welvaart op een toekomstbestendige manier. Wij richten ons daarbij op transities en projecten waar we, in samenwerking met onze klanten en partners, ook echt impact kunnen realiseren. Zo organiseren we samen met de gemeente Den Haag een Food Waste Challenge voor de hotelbranche, waarin meerdere hotels de uitdaging aangaan om voedselverspilling terug te dringen. En werken we samen met de Stichting Diverzio die een aantal grote relaties van ons in de zorgsector gaat helpen met de toegang tot gezond, smakelijk en duurzaam voedsel. Juist dit soort innovaties waar veel mensen in de stad er van kunnen profiteren zijn belangrijk. Zo gaat de dienstverlening van de bank steeds meer hand in hand met het realiseren van positieve maatschappelijke impact. Het een staat voor ons niet meer los van het ander.” 

Meer informatie over de diensten van Rabobank specifiek voor startups en scale-ups vind je hier.

Dit interview is ook gepubliceerd in het ImpactCity bookazine.