Ga naar pagina inhoud

Overheid haalt 14 startups in huis

26 MEI 2020
De provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben 14 startups geselecteerd die aan de slag gaan met de opgaven van de toekomst, zoals afval circulair benutten en het efficiënter gebruik van gebouwen. Hiermee is het eerste overheidsbrede Startup in Residence-programma (SIR InterGov) van start!

De overheid werkte al eerder via het Startup in Residence-programma waarbij zij startups in huis haalt om innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. In deze nieuwe editie slaan Zuid-Holland, Den Haag en de ministeries van BZK, EZK en LNV de handen ineen, vraagstukken houden zich immers niet aan gemeente- of provinciegrenzen.

Wie gaan er aan de slag?

De startups richten zich op verschillende uitdagingen en gaan samenwerken met de verschillende overheden. Zo gaat Future Mobility Network aan de slag met het aanpakken van zwerfvuil op Living Lab Scheveningen, Reflow gaat samen met de provincie nadenken over hoe het provinciehuis haar afvalstromen 100% circulair kan maken en Argu gaat samen met drie overheden kijken hoe er meer interactie kan komen tussen de overheid en inwoners. Startups en ambtenaren worden door experts begeleid in deze samenwerking om van elkaar te leren en te komen tot een goed prototype en business model.

Extra programma rondom coronavraagstukken

Naast het SIR InterGov-programma hebben de provincie, gemeente en diverse partners vanwege de coronacrisis samen met WorldStartup ook het platform ‘ResilientSociety’ geïnitieerd. Hierop kunnen innovatieve bedrijven oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken die door de coronacrisis zijn ontstaan. Maar zo kunnen ook challenges rondom corona aangemeld worden, welke via een versneld SIR-programma kunnen worden opgelost.

Ontmoet de startups

Bekijk hieronder de volledige lijst van startups waar de overheid mee gaat samenwerken:

 • The Future Mobility Network: zwerfvuil op de boulevard van Scheveningen en het Zwarte Pad reduceren (Provincie Zuid-Holland en Gemeente Den Haag)
 • Cyrb: geluidsoverlast op de boulevard van Scheveningen en het Zwarte Pad voorkomen en reduceren (Provincie Zuid-Holland en Gemeente Den Haag)
 • Reflow: Circulaire bedrijfsvoering (Provincie Zuid-Holland)
 • Bumaga: Circulaire bedrijfsvoering (Provincie Zuid-Holland)
 • Open State Foundation: Digital Sandbox (ministerie BZK)
 • Landscape: overzicht van de wensen en sentimenten van alle inwoners (Gemeente Den Haag)
 • Argu: Burgerparticipatie (Gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland en ministerie BZK)
 • Whero: Gebouwen efficiënter gebruiken (ministerie BZK)
 • SportUnity: app voor sportaanbod en sportstimulering in Den Haag (Gemeente Den Haag)
 • Blockbird: Ondernemers aan het stuur (ministerie BZK)
 • DigiKwis: Digitale inclusie (ministerie BZK)
 • Stichting Mirro: Rem op verzuim (ministerie BZK)
 • Stichting ehvLINC: commerciële voordelen en kansen van intellectueel eigendom tonen (ministerie EZK)
 • Gros Food: minder zuivel verspillen na de houdbaarheidsdatum (ministerie LNV)