Ga naar pagina inhoud

Maak kennis met Elemental Water Makers: “Er zijn maar een paar locaties in Nederland die zo’n makkelijke toegang tot de zee bieden”

19 juli 2022

Elemental Water Makers pakt wereldwijd de zoetwaterschaarste aan door middel van een innovatieve ontziltingsmethode. De methode, waarmee ze meerdere prijzen gewonnen hebben, onderscheidt zich van anderen doordat het betaalbaar en energiezuinig is. Het is nu operationeel in vijfentwintig landen en maakt vanaf dag één deel uit van ImpactCity’s Campus@Sea. We checkten in bij algemeen directeur Sid Vollebregt voor de laatste ontwikkelingen.

“Waterschaarste is een groeiend probleem in de wereld. We maken zoet water uit zeewater door gebruik te maken van hernieuwbare energie”, vertelt Sid Vollebregt, “en dat doen we omdat vandaag twee derde van de wereldbevolking te maken heeft met waterschaarste. Dat zijn wereldwijd vier miljard mensen.”

“Zeewater omzetten in zoet water heet ontzilting en is een beproefde methode die al meer dan vijftig jaar wordt toegepast. Tot nu toe vroeg het altijd enorm veel energie, waardoor het een duur proces was. We hebben een ontziltingsmethode ontwikkeld die 70% minder energie vraagt, dit zorgt er ook meteen voor dat zonne-energie een realistische optie is om de overige 30% te leveren. Dit maakt onze oplossing heel concurrerend in de markt”, legt Sid uit.

“De vraag naar onze diensten is hard gegroeid als gevolg van klimaatverandering en stijgende energieprijzen. Ongeveer de helft van onze projecten is commercieel – denk aan vakantieresorts, privé-eilanden, industrie – en de andere helft richt zich op gemeenschappen die geen toegang hebben tot schoon water. We hebben allemaal water nodig en we zijn blij dat we de meest kwetsbaren in de wereld kunnen helpen water te verkrijgen met behulp van alleen de zon en de zee”, zegt Sid.

“We hebben allemaal water nodig en we kunnen helpen om het te verkrijgen met behulp van alleen de zon en de zee”

Sid Vollebregt, managing director Elemental Watermakers
Sterke internationale focus

“Het feit dat we in Den Haag zijn gevestigd heeft ons flink op weg geholpen. De politieke arena is om de hoek, wat ons helpt om de kloof naar onze buitenlandse projecten te overbruggen. Ook helpen de bloeiende gemeenschap van NGO’s, internationale organisaties en instellingen die vanuit de stad werken ons om contact te leggen met relevante partners. Vanuit internationaal oogpunt is het geweldig om onderdeel te zijn van een stad met zo’n sterke internationale focus.”

“Sinds een jaar of vijf zijn we gevestigd in het gebied dat nu Campus@Sea is geworden. We zijn vanaf het begin min of meer de fysieke belichaming ervan geweest. Er zijn maar weinig locaties in Nederland die zo’n makkelijke toegang tot de zee bieden. Den Haag is daar natuurlijk één van en dat is een van de belangrijkste redenen om onze activiteiten op Scheveningen te vestigen”, zo onderstreept Sid de voordelen van de Haagse ligging.

“Het is geweldig om onderdeel te zijn van een stad met zo’n sterke internationale focus”

Sid Vollebregt, managing director Elemental Watermakers
Dankbaar

 “We zijn ImpactCity dankbaar voor het leggen van relevante connecties tussen ondernemers in de stad en het bekend maken van onze inspanningen aan de wereld”, zegt Sid. “We zijn een groeiend bedrijf en we zijn doorlopend op zoek naar ervaren engineering-, sales- en marketingtalent om ons team te komen versterken. We moedigen ambitieuze impactmakers aan om contact op te nemen en na te denken over mogelijke samenwerkingsvormen.”

“Als je het ons vraagt, is toegang tot schoon water een van de grootste mondiale uitdagingen van deze eeuw. Toegang tot water is helemaal niet zo vanzelfsprekend als men vaak denkt. Onze methode zal in de toekomst een grote rol spelen bij het oplossen van dit probleem, dat weten we zeker”, zegt Sid. “Vandaag de dag hebben we voor zo’n 100.000 mensen schoon drinkwater geregeld. Over vijf tot tien jaar hopen we toegang tot schoon water voor tien miljoen mensen te kunnen bieden.”

Meer weten?
Bezoek de Elemental Watermakers website.