Ga naar pagina inhoud

Wie is jouw favoriete Haagse Vernieuwer?

DECEMBER 9, 2019
Met de Haagse Vernieuwers Challenge daagt de gemeente elk jaar organisaties en studenten uit om vernieuwende ideeën te presenteren rond maatschappelijke vraagstukken.

De genomineerden van de Haagse Vernieuwers Challenge 2020 hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan hun business proposities en pitches met behulp van trainingen van Venture Academy. Nu de genomineerden bekend zijn kun jij stemmen op jouw favoriet voor de publieksprijs. Hiermee maken ze nog eens kans op €2.500,-.  Let op: stemmen kan vanaf 16 december 2019 t/m 16 januari 2020.

De winnaars van de challenge worden bekendgemaakt tijdens de Big Improvement Day op 21 januari 2020. Bekijk wie er meedoen en stem op jouw favoriete Haagse Vernieuwer!

Bekijk hieronder alle 9 genomineerden en stem hier op je favoriet!

STUDENTEN CATEGORIE 
Stove2.0

Duurzaam koken is essentieel voor het leven van mensen. Vandaag de dag koken miljoenen huishoudens wereldwijd nog steeds met vaste brandstoffen zoals hout en steenkool. Luchtvervuiling binnenshuis in verband met koken met vaste brandstoffen claimt ieder jaar 4,2 miljoen levens (Wereldgezondheidsorganisatie). Stove 2.0 is een betaalbaar en efficiënt gasfornuis dat het gasverbruik met de helft vermindert. Door deze verlaging van de brandstofkosten stellen we wereldwijd drie miljard mensen in staat om over te stappen van koken met vaste brandstoffen en een gezonder leven te leiden.

Spriet

Kinderen zitten te lang achter een scherm, ze raken steeds verder vervreemd van de natuur en het klimaat verandert. Dat zijn de drie belangrijkste uitdagingen die Spriet wil aanpakken.

Spriet wil ouders helpen de natuur in huis te brengen en kinderen zo stimuleren om zich te verwonderen over de natuur. Spriet levert moestuin-avonturen voor de (jonge) nieuwsgierigen.

Let’s duct the Wind

Let’s duct the wind is gericht op het vinden van energieoplossingen voor huizen en stedelijke toepassingen met behulp van een innovatief windturbine-ontwerp. In dit ontwerp zijn de turbine schoepen ingesloten in een cilindrisch gevormde behuizing, wat resulteert in een verhoogde efficiëntie bij lagere windsnelheden en lagere geluidsniveaus. Het ontwerp is uitgebreid getest met behulp van computersimulaties en windtunnel experimenten aan de TU Delft. Het installeren van geleide windturbines zou absoluut een investering vergen, maar indien gedeeld met buren, zou het twee tot drie huizen op een schonere en duurzame manier kunnen verlichten.

STARTUPS CATEGORIE
Polariks

In de komende 30 jaar moeten we 50% meer voedsel produceren om de wereldbevolking te blijven voeden. Dit terwijl beschikbaarheid van middelen als water en landbouwgrond alleen maar afneemt, en we veelal gebruik moeten maken van pesticiden en chemische hulpmiddelen. Er moet meer voedsel produceren worden met minder middelen, en dit is alleen mogelijk als wij met hoge precisie te werk gaan. Polariks is een startup die een nieuwe sensortechnologie ontwikkelt voor de landbouw, waardoor de plantbehoeftes van elke individuele plant worden waargenomen, onnodig oogstverlies kan worden tegen gegaan en kwaliteit van voedsel wordt geoptimaliseerd.

Circularise

Wereldwijde supply chains zijn complex en niet-transparant, wat leidt tot schadelijke effecten op het milieu en het welzijn van mensen. Circularise biedt een op blockchain gebaseerde oplossing om transparantie te bieden aan wereldwijde supply chains en bedrijven in staat te stellen op weg naar een circulaire economie. Voor fabrikanten betekent betrokkenheid bij Circularise verhoogde materiaalwaarde en vertrouwen in je productie, door materiële paspoorten toe te voegen aan kunsthars (plastics), textielgaren, additieven en alle andere geproduceerde materialen. Voor OEM’s en merken helpt het op weg om duurzaamheidsdoelstellingen en een versterkte merkpositie te bereiken, door de oorsprong van een product en de milieu-impact te onthullen. We hebben deze oplossing met pilot producenten Covestro en Domo getest en gaan deze commercieel demonstreren. We starten ook workshops met BASF en voeren al vroeg gesprekken met andere organisaties, variërend van merken tot EU-instanties, om een ​​consortium te vormen om een ​​open standaard op te zetten voor duurzaamheid en transparantie in kunststoffen.

Okuna

Okuna is een gezondere, vriendelijker en veiliger sociaal netwerk. Ontworpen op basis van vriendelijkheid, tolerantie, een reclamevrij, ethisch bedrijfsmodel en ondersteund door meer dan 2000+ mensen over de hele wereld. Het is een gedurfde poging om sociale media opnieuw vorm te geven als een positieve invloed in ons leven en onze samenleving.

SCALE-UP SCALE-UPS CATEGORIE
Upinion

Niemand die de problemen van vluchtelingen beter onder de aandacht kan brengen, dan een vluchteling zelf!

Echter, hoe nobel de SDG doelen ook inzetten op ‘paying attention to the needs of disadvantaged and marginalized populations’, de stem van de vluchteling wordt hier niet voldoende meegenomen. Upinion zet zich daarom in om de hulpverlenining die gegeven wordt door hulporganisaties aan vluchtelingen beter te laten afstemmen en tegelijkertijd vluchtelingen persoonlijk beter te informeren en te verwijzen naar de juiste hulpplekken. Dit doen wij met onze technologie die in staat grote hoeveelheden conversaties (100.000 plus) te verwerken via whatsapp, facebook en upinionapp en de resultaten real-time ter beschikking te stellen aan ngo’s en overheden en tegelijk via ook via het platform relevante informatie te delen met vluchtelingen.

The Young Digitals

Sociale onderneming The Young Digitals biedt jongeren zonder diploma en met afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een carrière als online marketeer. We doen dit in 3 stappen:

  1. 1. een kosteloos 10 weken opleidingsprogramma tot digitaal marketeer.
  2. 2. Waardevolle werkervaring: jongeren die succesvol de training hebben doorlopen, komen bij ons in dienst om hun digitale vaardigheden in de praktijk toe te passen. Onder begeleiding van ervaren professionals gaan zij bij ons op kantoor aan de slag met online marketingopdrachten.
  3. 3. Detachering: jongeren met kennis én werkervaring worden geplaatst bij een nieuwe werkgever
WellDecommissioned

Op onze planeet hebben we maar liefst 2 miljoen open olie- en gasputten. De komende 20 tot 30 jaar transformeren we van fossiele brandstoffen naar schonere vormen van energie. We gaan dus afscheid nemen van al deze putten, en een grote clean-up is dan ook nodig. Een enorm complexe en kostbare klus, waar uitstel nu al aan de orde van de dag is. WellDecommissioned heeft software ontwikkeld om de ontmanteling of hergebruik van olie- en gasputten en de bijbehorende installaties sneller en beter aan te pakken. Inmiddels is dit een exportproduct aan het worden, wat kansen biedt voor Nederlandse bedrijven met name in de maritieme sector.