Ga naar pagina inhoud

Interview
Claire Barnhoorn
CEO Solvoz

December 17, 2021
De missie van Solvoz is de inkoop en planning voor hulp- en impact gedreven organisaties in lage- en middeninkomenlanden te ondersteunen. Simpelweg door het totale proces dat op lokaal gebied plaatsvindt efficiënter en effectiever te laten verlopen. Hoe? Door middel van het verspreiden en openbaar stellen van kennis en investeringen te doen die de lokale economieën ten goede komen.

“Ik heb jaren geleden mijn job opgezegd, omdat ik vond dat er een systeemverandering in onze sector nodig was.”

5 maart 2020 ondertekening juridische oprichting van Solvoz
Claire Barnhoorn van Solvoz lanceerde samen met haar team op 20 maart 2020 het prototype waarmee nu de eerste stap richting dat doel gezet is.

“We wilden laten zien wat we kunnen. We wisten ook wat ons te wachten stond in de periode na de eerste lockdown tijdens de COVID-19-epidemie. Met de gedachte dat er twee tot drie jaar lang hulp op dit gebied nodig was, zeker in de lager middeninkomenlanden, wisten wij dat we snel hulp konden bieden en op konden schalen. We hebben een voorstel geschreven dat vervolgens door de FMO, Philips Foundation en het Nederlandse Familie Fonds gefinancierd werd. Ik ben heel erg trots op het team en op wat we samen hebben neergezet. De wereld moet weten wie wij zijn, waar wij voor staan en wat we nodig hebben om vervolgstappen te kunnen maken.”

Wie zijn jullie? Waar staan jullie voor? En wat hebben jullie nodig voor die vervolgstappen?

“Wij hebben veel aandacht voor discriminatie en lokalisatie in onze sector en focussen op het ondersteunen van de Drivers of Change. Maar we zien vaak dat de financiering mechanismes niet dusdanig ingericht worden om lokale organisaties te ondersteunen. En dit is de kern van waarom we doen wat we doen. Een voorbeeld: Hoe bouw je een voorziening voor medisch afval? Wat heb ik nodig als ik een kraamafdeling inricht? Op welke problemen en uitzonderlijke situaties moeten we voorbereid zijn? We kijken in welke context die problemen voorkomen, waar we rekening mee moeten houden en definiëren dan de specificaties van een product of service. Het is te gek voor woorden dat de kennis daarover blijft hangen bij de grote internationale hulporganisaties of consultants. Je wil natuurlijk dat die kennis beschikbaar is voor iedereen.

Wat mijn droom is, is dat lokale organisaties verbeterde financiering mechanismes krijgen. Geldstromen om de noden te verlichten, wereldwijd, moeten vele malen efficiënter en effectiever. En ik hoop dat we daar met Solvoz de eerste stappen in zetten. Nu zijn we op het punt gekomen waarop we onze sales, marketing en support services willen gaan uitbreiden. Daar hebben we nieuwe partners voor nodig, zowel op kennisgebied als op financieel vlak.”

Wat is de Solvoz?

“Solvoz is een social enterprise, een uniek e-procurement platform met een geïntegreerde open-access catalogus, die samenwerkt met de Solvoz Foundation. Met die twee entiteiten bevinden wij ons op de markt. We bieden oplossingen aan op een verantwoordelijke manier. Het is echt onze missie om deze sector veel efficiënter en effectiever te maken door kennis te verspreiden, want de noden stijgen enorm hard, wereldwijd, door crisissen en klimaat.

Veel mensen ondermijnen de invloed die ngo’s hebben. De NGO sector is de vijfde economie van de wereld, er zijn tien miljoen ngo’s wereldwijd! Binnen humanitaire organisaties gaan 65% van de budgetten naar inkoop en voorzieningen, ofwel procurement activiteiten. Een van onze speerpunten is de lokalisatie van hulp en samen met de Solvoz Foundation zijn we tevens een actief lobbyist voor open access knowledge.”

Claire in het DRC ziekenhuis in Manono
Welk doel hebben jullie voor ogen met jullie platform?

“De trend in deze sector en onder de organisaties is dat er veelal in pilaren gedacht wordt, terwijl je eigenlijk holistisch moet denken. Alles moet direct en efficiënt opgeschaald kunnen worden, iets wat wij door middel van onze catalogus kunnen ondersteunen. Bovendien kunnen werkgroepen gestart worden binnen Solvoz, met ieder een eigen gepersonaliseerde catalogus om dus die kennis te verspreiden. Daarmee dragen ze bij aan wat we juist nu nodig hebben in deze sector: open access knowledge. Maar niet alles is in onze catalogus is een product. We hebben ook consultants die bijvoorbeeld designs voor medisch afval units beschikbaar stellen. Op die manier worden ook oplossingen geboden voor bepaalde situaties die lokaal eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Het is belangrijk dat naar de omgeving en situatie gekeken wordt, denk maar eens aan het gebruik van lampjes zonne-energie. We houden rekening met elk detail door na te gaan waar die lampjes voor nodig zijn: moeten kinderen er in het donker mee naar school lopen of is het voor thuis boven de eettafel? Deze zaken en keuzes worden vaak niet meegenomen. Daar komt bij dat, wat nu vaak het geval is, elke hulporganisatie de lampjes in dit geval ergens anders vandaan haalt. Maar er valt niet mee te werken op het gebied van gebruik en recycling als er twintig merken in diverse hoeveelheden met verschillende leveranciers en transport en gevarieerde levertijden zijn. Solvoz heeft producten die aan bepaalde criteria voldoen en die criteria sluiten aan bij waar vraag naar is. Al die punten, dat web van eisen en benodigdheden, worden samengevoegd en uitgewerkt tot een plan dat voor die specifieke situatie de beste oplossing biedt. Solvoz is inmiddels een trust-mechanisme, omdat we helpen met het definiëren van kwalitatieve producten en standaardeisen aan de ene kant en beschikken over een enorme capaciteit aan de andere kant. We bieden hulp, stellen kennis beschikbaar en zijn erg efficiënt. Allemaal op een transparante manier.”

Solvoz is op zoek naar vervolgfinanciering. Interesse? Stuur een mail naar claire@solvoz.com