Ga naar pagina inhoud

Interview wethouder Saskia Bruines; de economische betekenis van de windsector voor Den Haag en de regio

SEPTEMBER 15, 2021
Het belangrijkste evenement binnen de windenergie sector vindt op 30 september plaats in het World Forum in Den Haag: de Windday. Hier verzamelen alle belangrijke stakeholders uit de duurzame energiebranche zich en gaan met elkaar in gesprek over het duurzame pad richting een toekomstbestendige samenleving. We vroegen Saskia Bruines, wethouder Economie in een interview waarom Den Haag hosting city is en wat de hofstad te bieden heeft voor de duurzame energiesector.

1. De Windday vindt dit jaar plaats in uw stad. Waarom koos Den Haag ervoor om ‘Hosting City’ te worden van de 2021 editie?

Juist in deze tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, elkaar te informeren en met elkaar in debat te gaan. Het samenbrengen van alle relevante stakeholders in de windindustrie is dan ook iets wat we graag faciliteren. Tijdens de Windday willen we in verbinding blijven met deze sector en het gesprek met hen aangaan om zo een bijdrage te leveren aan hun duurzame oplossingen. Iets wat ook past bij Den Haag als ImpactCity, van waaruit we ons richten op innovatieve oplossingen voor een betere wereld.

2. Kunt u wat meer vertellen over de energiesector in Den Haag en wat deze bedrijven betekenen voor de economie van de stad en Nederland?

We zien dat de duurzame energiesector in Den Haag de afgelopen jaren flink is gegroeid; startups poppen uit de grond, grote corporates starten met groene initiatieven en er trekt steeds meer talent naar de stad. In de regio werken circa 7400 mensen in de energiesector en een steeds groter deel houdt zich bezig met hernieuwbare energie. Ook zijn er zo’n 50 duizend expats in de stad en zijn er steeds meer studies gericht op deze sector. Je kunt dus wel stellen dat Den Haag een belangrijke rol speelt in Nederland.

Een florerende windindustrie is van groot belang voor het laten slagen van de energietransitie. Voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland zijn de innovaties die de windsector voortbrengt hard nodig. Nederlandse bedrijven kunnen hun energie oplossingen exporteren naar de rest van de wereld. De verwachting is dat Den Haag hier een grote rol in gaat spelen.

3. Wat heeft de Haagse regio de windsector te bieden?

Dee aanwezigheid van de rijksoverheid in Den Haag altijd belangrijk geweest voor de energiesector. Hierdoor is er de afgelopen decennia een ecosysteem ontwikkeld in de stad van brancheorganisaties, grote energiebedrijven, ingenieursbureaus, en kennisinstituten. Dit is ontstaan vanuit de aanwezigheid van de olie en gasbedrijven die actief zijn op de Noordzee. en transformeert zich in rap tempo. Een tweede belangrijke reden waarom energiebedrijven enthousiast zijn om zich te vestigen in deze regio is de aanwezigheid van talent. Met de grote hoeveelheid expats en en onderwijsinstellingen, zoals de TU Delft, de Haagse Hogeschool, het ROC Mondriaan en het Maris College is er genoeg aanbod van de juiste werknemers. .

Ten derde is Den Haag een stad aan zee met een zeehaven. Scheveningen Seaport is zeer geschikt voor activiteiten bij nabijgelegen windparken. Zonder te concurreren met andere havens, kunnen vanuit deze haven inspecties gedaan worden, crews uitvaren en operationele en onderhouds activiteiten plaatsvinden Verder zijn er mogelijkheden voor bedrijven die hun innovaties op zee en in de haven willen testen. Dat kan bijvoorbeeld via het netwerk van Campus@Sea dat duurzame innovatie aanjaagt. Op de vier hoofdthema’s voedsel, (nieuwe) energie, ecologie en sport worden co-creatie projecten en evenementen ondernomen om te testen en leren. Mooie projecten daarin zijn bijvoorbeeld, connectiviteit op zee, slimme meetboeien, een zeewierboerderij (North Sea Farmers) en drijvende zonnepanelen. Kortom: Den Haag heeft deze sector veel te bieden!

4. Talent is een belangrijke component voor de toekomst van de windsector, hoe stimuleert de gemeente Den Haag talentontwikkeling?

Ondernemers met innovaties in de windsector steunen we o.a. met toegang tot een netwerk, huisvesting en financiering. Zo kunnen we hen bijvoorbeeld helpen met het aanvragen van Europese subsidie en het vinden van investeerders of een bedrijfs- of testruimte ruimte in de stad of op zee. Voor bedrijven met buitenlandse werknemers bieden we vanuit ‘The Hague International Centre’ excellente dienstverlening. Qua opleidingsaanbod is er een ruim aanbod in de regio: er zijn hier diverse vakscholen, hogescholen en universiteiten. Toch blijft het ook voor mij een zorg of we voldoende technisch geschoold personeel kunnen opleiden voor de windsector. De gemeente Den Haag onderzoekt met de regionale onderwijsinstellingen of er behoefte bij de sector aan aanvullende opleidingsfaciliteiten. Ik hoop dat het antwoord op deze vraag tijdens de Windday duidelijk wordt en ik wil hiermee alle bedrijven uit de windsector vragen om ons hierin te adviseren en scherp te houden zodat we hen juist kunnen helpen en samen werken aan een betere toekomst!