Ga naar pagina inhoud

Innovatie hub Campus@Sea officieel gelanceerd

MARCH 31, 2021
Sinds 2020 heeft Den Haag er een nieuwe innovatiehub bij, Campus@Sea, die zich richt op innovatie op en rond de zee. De campus is tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Samen signaleren zij de kansen die de zee ons biedt om bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke opgaven als duurzame energie en voedselvoorziening. Ze maken zich hard voor het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen innovatieve partijen uit het bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen optimaal kunnen werken aan zeegebonden innovaties voor een betere wereld.

De innovatiehub in Scheveningen komt in een nieuwe fase terecht door de opschaling van de activiteiten in Campus@Sea. Bijvoorbeeld door de lancering op 1 april van een online community, inclusief eigen website. Ook wordt het aantal partners en projecten uitgebreid om de publiek-private samenwerking tot een succes te maken. “Den Haag, en het omliggende kustgebied, heeft de potentie om uit te groeien tot een landelijke hotspot voor innovaties in en rondom de zee. Voorwaarde is een plek waar ondernemers en onderzoekers kunnen samenkomen en ruimte hebben om te experimenteren. Campus@Sea vervult daarin een katalyserende rol,” zegt Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland.

Het kantoor van Campus@Sea in de haven van Scheveningen.

Onder de vlag van Campus@Sea brengen de gemeente Den Haag en de Provincie Zuid-Holland netwerken samen die innoveren op zee en aan de kust. Campus@Sea is niet alleen een fysieke plek; het is bovenal een netwerk van netwerken dat duurzame innovatie op en rond zee aanjaagt. Bovendien is er ruimte voor de broodnodige praktijkexperimenten.

Terwijl klimaatadaptatie, energietransitie en biodiversiteitsbehoud steeds meer aandacht krijgen wordt de zee meer en meer benut als kans om onze maatschappelijke opgaven op dat vlak te vervullen. ““De zee wordt steeds meer een onderdeel van de transities waar we voor staan. Denk alleen al aan windmolenparken. Maar er is veel meer mogelijk en tegelijk moeten we de zee beschermen. In Zuid-Holland, met onze lange kustlijn, is het niet meer dan logisch dat we kijken naar de kansen die de zee biedt en hoe we die het beste kunnen benutten,” zegt Bom-Lemstra.

Nederland kent zestien zeehavens. De Scheveningse haven is een van de kleineren en dat blijkt voor een innovatieve broedplaats juist van belangrijke toegevoegde waarde. Voor grote logistieke operaties is onvoldoende ruimte, maar voor kennisintensieve activiteiten is de omvang ideaal. Omdat de zee totaal andere eisen stelt is er veel inspanning nodig om technologieën, die op land al functioneren, ook geschikt te maken voor gebruik op zee. Bovendien biedt de zee andere mogelijkheden zoals energie uit water door gebruikmaking van onder meer golfslag, getijden en stroming. “De haven in Scheveningen biedt hiervoor de perfecte uitgangspositie. Hij is groot genoeg om goede experimenten en onderzoek in te doen. Bovendien is er een open verbinding met zee, zonder sluis, waardoor je gemakkelijk en snel de zee op kunt om daar proeven te nemen,” zegt Saskia Bruines, wethouder in de gemeente Den Haag.

De test beds van de North Sea Farmers op de Noordzee.

“Voor de Haagse kust zijn er twee proefvlakken op zee. Eén daarvan is zelfs volledig afgesloten voor de scheepvaart, ter bescherming van kwetsbare experimenten in met name de zeewierteelt. In het tweede proefvlak wordt data verzameld. Beide proefvlakken liggen vlak voor de kust en zijn bereikbaar in vijf kwartier varen,” benadrukt Bruines.

Ook is de Haagse ligging ten opzichte van het bredere ecosysteem van doorslaggevende waarde. Den Haag ligt dichtbij Delft en haar Technische Universiteit, TNO en andere relevante kennisinstituten. Ook maakt de aanwezigheid van de rijksoverheid Den Haag tot een dynamische plek. “Wat dat betreft heeft de regio alles in huis. Het maakt dat partijen elkaar in een vroeg stadium van de innovatie kunnen vinden. Beleidsmakers en ondernemers verbinden zich hier makkelijk met elkaar. En naarmate het meervoudige gebruik van zee toeneemt zal de regie op zee strakker moeten worden. Alle partijen die daarover gaan zijn beschikbaar op fietsafstand,” zegt Bom-Lemstra.

“De zee wordt in toenemende mate een spil in de energie-, klimaat- en voedseltransitie,” concludeert Bruines. “Er is in Nederland geen andere stad aan zee die de mogelijkheden heeft die het internationale Den Haag biedt. Campus@Sea draagt een belofte in zich die ongeëvenaard is in de wereld.”

Meer weten?

Bekijk de website en ontdek de faciliteiten van Campus@Sea op www.campusatsea.nl