Ga naar pagina inhoud

Het versnellen van de energietransitie in Zuid-Holland

November 5, 2023

Foto: Provincie Zuid-Holland

Hoe ontwikkeling van menselijk kapitaal, ondernemerschap en innovatie de energietransitie in Zuid-Holland versnellen

Op 7 november vindt de achtste editie van ImpactFest plaats, waar impactondernemers, investeerders, beleidsmakers en andere impactmakers elkaar ontmoeten, met elkaar discussiëren en concrete plannen maken om impactbedrijven te versnellen die mensen en de planeet ten goede te komen. Ondernemerschap en innovatie worden gestimuleerd in Den Haag dankzij het effectieve innovatie ecosysteem dat internationaal hoge ogen gooit. De ondernemende sfeer in de stad, die aangejaagd wordt door ImpactCity, heeft een aantrekkingskracht op impactmakers en draagt bovendien bij aan wat nu een snelgroeiende en zeer aantrekkelijke impact business community is.

Hoofdsponsor van ImpactFest is de Provincie Zuid-Holland, en op ImpactFest spreekt Bram Spitzer, Energy Innovation Officer. Tijdens zijn sessie zal hij de innovatie-uitdagingen bespreken in projecten op het gebied van impact op oceaanenergie in een vroeg stadium.

“Zuid-Holland beschikt over een zeer effectief innovatie-ecosysteem, en ImpactCity is een waardevol onderdeel van dat ecosysteem. Ik ben dan ook blij om weer op ImpactFest te spreken, waar dat ecosysteem samenkomt en de ontwikkelingen echt versnelt. Daar worden waardevolle verbindingen gelegd die vaak leiden tot concrete acties.”

Bram Spitzer, Provincie Zuid-Holland

Bram kijkt er naar uit om op ImpactFest de uitdagingen te bespreken waarmee energiestartups worden geconfronteerd bij het laten groeien van hun bedrijf. “Sommige onderdelen van de emissievrije energiemix zijn al aanwezig, zoals wind op zee en zonne-energie die al volwassener zijn in hun ontwikkelingsfase. Maar we hebben nog een weg te gaan voordat we het volledige duurzame energiesysteem op orde hebben.” Hij vervolgt: “Landschaarste heeft onze blik gericht op de Noordzee, waar grote windparken worden gebouwd. Dit gebied biedt talloze mogelijkheden om de ruimte te combineren met aanvullende energieoplossingen, zowel voor productie als opslag.” Enkele voorbeelden die Bram noemt zijn SolarDuck, dat drijvende zonneparken ontwikkelt, en Weco, dat een oplossing ontwikkelt die elektriciteit opwekt uit golfenergie.

“Deze diverse start-ups hebben we nodig om de transitie te versnellen en de bedrijven op te bouwen die in de toekomst zullen bijdragen aan onze duurzame economie in onze regio”, zegt Bram. Maar voor deze startups is het groeien en uiteindelijk opschalen van hun bedrijf een uitdaging. Het vinden van investeringen is voor innovatieve hardwarebedrijven lastig vanwege de hoge risico’s en kosten die daarmee gepaard gaan. Samen met partners als InnovationQuarter en Economic Board Zuid-Holland heeft de Provincie Zuid-Holland instrumenten voor financiering en validatie opgezet zoals ENERGIIQ en innovatieprogramma Energie & Klimaat waarmee ondersteuning en subsidies beschikbaar zijn. Extra publieke en private investeerders en organisaties in de regio stellen innovatieve energiestartups ook in staat hun technologie te valideren en de markt te betreden. Maar grootschalige operaties in de energiesector vergen hogere investeringen dan deze fondsen doorgaans bieden. Dit is een vraagstuk waar de Provincie Zuid-Holland mee bezig is en samen met relevante partijen oplossingen probeert te vinden.

Op ImpactFest zijn publieke en private investeerders aanwezig, evenals adviseurs die kunnen helpen bij het aanvragen van subsidies en het gebruik van beschikbare R&D- en test- en demofaciliteiten. Impactinvesteerders die actief op zoek zijn naar nieuwe innovatieve organisaties om in te investeren pitchen op ImpactFest voor ondernemers tijdens het programma-onderdeel Reverse Pitching. Ze verwelkomen discussies met ondernemers over hoe de knelpunten voor startups kunnen worden geminimaliseerd en hun groei kan worden gefaciliteerd.

Als onderdeel van zijn missie ondersteunt Bram ook studenten aan de TU Delft op het gebied van ondernemerschap, in een poging hen voor te bereiden op een startup-traject. “Deze hoogopgeleide en gemotiveerde startups voegen meer waarde toe aan onze samenleving als ze innovatieve oplossingen ontwikkelen en op de markt brengen, dan wanneer ze als werknemers in grote bedrijven zouden werken. Daarom ben ik zo gehecht aan het bevorderen van ondernemerschap”, concludeert Bram.

Het opleiden van studenten en professionals over ondernemerschap en toekomstige vaardigheden is iets dat ook Henk Bakker, Programmamanager Human Capital voor Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de Provincie Zuid-Holland hoog op zijn agenda heeft staan.

“Menselijk kapitaal is de belangrijkste factor in de transities waarmee we worden geconfronteerd, en nu de arbeidsmarkt toch al krap is, moet alles in het werk worden gesteld om voldoende aanbod van talent te creëren.”

Henk Bakker, Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland

“We hebben daarom 150 toegewijde partners uit de triple helix verzameld; overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven om concrete plannen te maken die zullen resulteren in een groter aanbod van talent. De plannen omvatten inspanningen om het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van bedrijven, evenals het bij- en omscholen van de huidige beroepsbevolking”, vervolgt hij. Onder docenten, van beroeps-, hogeschool- en academische instellingen, maakt ondernemerschap deel uit van het programma. “Vanuit onze optiek is ondernemerschap niet strikt een kwestie van het starten van een nieuw bedrijf, hoewel dat ook een belangrijk onderdeel is. Maar het gaat ook om het bevorderen van een ondernemende mentaliteit om veranderingen binnen gevestigde organisaties op gang te brengen. Daarom stimuleren we niet alleen nieuwe vaardigheden, maar werken we ook samen met organisaties aan het opzetten van nieuwe HRM- en moderne leiderschapsprogramma’s binnen bedrijven. Deze programma’s helpen de problemen met het behoud van werknemers te verminderen, de productiviteit te verhogen en bedrijven innovatiever en concurrerender te maken.”

Partners in het Human Capital Akkoord, zoals de Haagse Hogeschool, helpen werkgevers hun bedrijven in die richting te ontwikkelen. In de strategie van Provincie Zuid-Holland werken zij met concrete projecten om bedrijven te helpen en te werken aan een leven lang leren. Ook in de energietransitie, bijvoorbeeld met hun project EnergySwitch. Maar ze bouwen ook voort op structurele arbeidsmarkttransitie, bijvoorbeeld via campusontwikkeling, waar onderwijs- en onderzoeksinstellingen, startups, scale-ups en grote organisaties in en rond hetzelfde gebied met R&D- en testfaciliteiten zijn gevestigd en waar netwerken en samenwerking actief worden gestimuleerd. Deze aanpak versnelt innovatie op een manier die op natuurlijke wijze gebruik maakt van de troeven en vaardigheden van elke partner en daardoor de kansen op succes vergroot.

Ontmoet de Provincie Zuid-Holland

Ontmoet Henk op ImpactFest. Henk is om 11.30 uur aanwezig bij de sessie van Bas van den Barg (Human Capital team) en Ronald Visser (Haagse Hogeschool) genaamd ‘Transitions: the changing labor market’. Het gaat over hoe werkgevers en werknemers impact kunnen maken. Verwacht experts uit onderwijsinstellingen en onderwijsbeleid te ontmoeten, maar ook bedrijven die actief willen bijdragen aan talentontwikkeling.

Ontmoet Bram tijdens de sessie ‘Innovation Challenges in early stage impact ocean energy-ventures’ om 16:00 uur. Wij hopen je te zien op ImpactFest!