Ga naar pagina inhoud

Hoe het Haagse Justice42 het vertrouwen in de overheid vergroot met technologie

Juridische ondersteuning voor iedereen

Justice42 verbetert de toegankelijkheid van juridische ondersteuning met technologische oplossingen. Het is een spin-out van het Haags Instituut voor Innovatie van Recht (HiiL) en een uitstekend voorbeeld van ‘doing good and doing business’, en daarom waardevol voor het ImpactCity ecosysteem.

“Het begrijpen van juridische processen en documenten is vaak erg moeilijk voor burgers. Hierdoor raakt de machtsverhouding tussen overheid en burgers uit balans en wordt de onderlinge relatie beschadigd. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor onze samenleving,” aldus Kaspar Scheltema, mede-oprichter van Justice42.

Van juridische taal naar ‘normale’ taal

Het vertrouwen in de overheid staat op het laagste punt in twintig jaar en de (beleving van) beperkte toegang tot juridische ondersteuning is daarvan één van de oorzaken. De samenleving was getuige van de toeslagenaffaire, waarbij burgers ten onrechte van fraude werden beschuldigd en het rechtssysteem er niet in slaagde hen te beschermen. De media besteedden uitgebreid aandacht aan de verwoestende gevolgen hiervan voor tienduizenden Nederlandse burgers.

“Deze gebeurtenissen hebben onmiskenbaar invloed gehad op het afnemende vertrouwen in de overheid. En hoewel het verbeteren van de toegang tot juridische ondersteuning geen gouden oplossing is om dat vertrouwen te herstellen, zijn we ervan overtuigd dat het bijdraagt”, zegt Kaspar. “Onze technologische oplossingen leiden mensen door het complexe rechtssysteem heen en selecteren alleen informatie die relevant is voor hun zaak, vertalen het juridische vocabulaire naar ‘normale’ taal en leveren relevante juridische documenten. En in de toekomst door de algemeen beschikbare vertaalfuncties te gebruiken, kunnen ze de vertaling ook in hun moedertaal krijgen als ze dat willen. Dit geeft burgers meer grip en zorgt voor een gelijk speelveld in hun relatie met de overheid, wat van fundamenteel belang is voor het herstel van vertrouwen”, vervolgt Kaspar.

To-the-point bezwaarbrieven met het Bezwarenplatform

Hun huidige prototype, het Bezwarenplatform, is een online tool die burgers en relevante hulpverleners informatie en hulp biedt bij het maken  van bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Het prototype heeft zijn waarde bewezen voor zowel gemeenteambtenaren als burgers.

“Ook voorzien wij meer mogelijkheden door AI in te zetten die burgers helpt ook zelf bezwaarbrieven op te stellen. Ze kunnen hun verhaal in hun eigen woorden invoegen en de tool kan het in meer formele taal vertalen, inclusief verwijzingen naar de relevante regelgeving”, vervolgt Kaspar. “Ook de gemeenten  hebben baat bij beter geïnformeerde burgers en to-the-point-bezwaarbrieven”, zegt Kaspar. Het huidige prototype is ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Purmerend. Bij de volgende fase van het project worden andere gemeenten betrokken.

Steun van lokale ecosystemen

Bij het opschalen van nieuwe digitale technologieën en modellen, zoals het Bezwarenplatform, vindt Kaspar het belangrijk om in contact te komen met andere innovatie-ambassadeurs in het veld om ideeën en ervaringen uit te wisselen en het netwerk te vergroten.

“Veel mensen zijn geïnteresseerd in innovaties, maar zijn niet de echte ambassadeurs die de moed en invloed hebben om nieuwe technologieën of ontwerpen binnen hun organisatie te implementeren. Daarom promoot en geniet ik echt van netwerken zoals UNConference en The Hague Legal Tech Alliance (THLTA). De Unconference bij Titaan was een geweldige kans om ervaringen te delen met andere scale-ups over hoe je bijvoorbeeld een team kunt bouwen en financiering kunt ophalen. Bij  THLTA krijg ik de kans om veel innovatie-ambassadeurs in het juridische domein te ontmoeten en in een informele setting zowel successen als mislukkingen te delen, heel waardevol om van te leren. Het klinkt eenvoudig, maar het overbruggen van de kloof tussen managers en beleidsmakers aan de ene kant en vernieuwers aan de andere kant, is een echte uitdaging die van beide kanten veel moed en vertrouwen vergt.”

Den Haag: de stad van Vrede & Recht

Justice42 is opgericht in Den Haag, wat een logische keuze was gezien de vele juridische- en overheidsorganisaties in de stad en de toewijding van de oprichters om impact centraal te stellen in hun activiteiten. Om de aanwezigheid in de Stad van Vrede en Recht verder te versterken was Kaspar een van de initiatiefnemers van de The Hague Legal Tech Alliance, samen met onder meer de Raad van State, advocatenkantoor Pels Rijcken en de gemeente Den Haag.

“Wij hebben een groot aantal hoogstaande instellingen en professionals in Den Haag, met een uitzonderlijke hoeveelheid kennis. Maar we zagen ook dat zij vergelijkbare uitdagingen hebben. Dit bracht ons op het idee om deze instituties en mensen met elkaar te verbinden. Zo is de kans groter dat we tot goed functionerende oplossingen voor burgers komen”, zegt Kaspar.

“In Nederland zijn we goed in het bedenken van ideeën en het doen van eerste pilots. Maar als ze succesvol zijn, ontbreekt het de pilots vaak aan financiering om die oplossing op te schalen. Voor innovatieve bedrijven in de juridische sector is het  belangrijk om goedkeuring te krijgen van de juridische instellingen. Een nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijven is daarom van grote waarde en dat is waar wij met de The LegalTech Alliance aan bouwen,” besluit Kaspar.

Balans tussen technologie en menselijke interactie

Bij de ontwikkeling van het Bezwarenplatform bouwt Justice42 voort op hun ruime ervaring met hun eerste product Uitelkaar.nl, dat ex-koppels helpt bij het navigeren door hun scheidingsproces via een online tool. Uitelkaar.nl is ontstaan ​​uit een pilot van HiiL en de Raad voor de Rechtsbijstand en is door Justice42 met financiering van onder andere de Shaping Impact Group verder ontwikkeld.

“Het feit dat het een digitaal hulpmiddel is, helpt elk vermoeden van partijdigheid weg te nemen. De opzet biedt de mogelijkheid om in hun eigen tempo door het proces te navigeren en na te denken voordat ze hun antwoorden indienen. Ook is het platform  opgebouwd met mediation-achtige vragen als ‘noem een ​​paar dingen die je ex-partner goed doet in de opvoeding van de kinderen’ aanvullend op het verstrekken van feitelijk-juridische informatie. Dit helpt escalaties te voorkomen en vergroot de kans op een bevredigend resultaat voor beide partijen”, zegt Kaspar.

Hoewel de doeleinden van de platforms verschillen, kan een deel van de dynamiek vergelijkbaar zijn en kan Justitie42 voortbouwen op hun ervaring om het Bezwarenplatform tot een succes te maken. “Een belangrijk aspect van het succes van onze platforms is de beschikbaarheid van menselijke interactie. Wij hebben casemanagers in huis met een juridische opleiding, die op werkdagen beschikbaar zijn voor vragen. Deze laagdrempelige, onpartijdige dienstverlening voorkomt dat mensen vastlopen en gefrustreerd raken”, legt Kaspar uit. Een combinatie van technologie en menselijke interactie lijkt de gouden formule voor succesvolle digitale diensten.