Ga naar pagina inhoud

Haagse scale-up draagt bij aan geothermieproject Westland

5 februari 2024

Aardwarmte speelt een belangrijke rol bij de energietransitie. Ook in het Westland, waar begin 2024 een geothermieput wordt geboord. De Haagse scale-up WellDecommissioned draagt met haar software bij aan de projectplanning en analyse. Rabo Impactfonds steunt de scale-up met een donatie van € 25.000.

GAIA Energy boort begin 2024 een geothermieput in Westland, waarna warmte uit de ondergrond gehaald kan worden om huizen, gebouwen en kassen te verwarmen. “Met onze software helpen we GAIA Energy om het project zo efficiënt mogelijk te plannen, de veiligheidsrisico’s te verminderen en de kosten zo laag mogelijk te houden”, legt oprichter Marc Nijmeijer van WellDecommissioned uit.

Ken de risico’s

Dankzij AI wordt de software van WellDecommissioned steeds slimmer en de analyse steeds verfijnder. Het werkt als volgt: GAIA Energy uploadt haar data over het conceptontwerp, detailontwerp en de uitvoeringsfases van het boorproject naar de softwaretool. De softwaretool vergelijkt deze vervolgens met andere – vergelijkbare – projecten. ‘De software brengt mogelijke verbeteringen in kaart. Dat kan zowel gaan over de planning, het ontwerp als de uitvoering van het project. Onze analyse kan zo tot wel 15 tot 30 procent aan kostenbesparing opleveren.’

Bijdragen aan de energietransitie

GAIA Energy en WellDecommissioned draaiden eerst samen een pilot om te onderzoeken of de software ook geschikt was voor het boorproject. Nijmeijer: ‘Aanvankelijk ontwikkelden we de softwaretool namelijk voor de ontmanteling van olie- en gasvelden. Doordat de samenleving overgaat op duurzame energiebronnen zijn er wereldwijd miljoenen olie- en gasputten die gedempt moeten worden. We ontwikkelden de tool om bij te dragen aan die cleanup-projecten, zodat de samenleving en volgende generaties voor onnodig hoge kosten worden behoed. Met het geothermieproject met GAIA Energy breiden we onze inspanningen voor de energietransitie uit.’

Tot in de achtertuin

WellDecommissioned ontvangt 25.000 euro vanuit het Rabo Impactfonds voor het geothermieproject in Westland. De scale-up gebruikt de donatie om de software verder te ontwikkelen en meer data te verwerken. Accountmanager Dyon Veenboer van Rabobank ondersteunt startups en scale-ups bij hun groei. “WellDecommisioned zet zich in voor de energietransitie en Rabobank ondersteunt dat graag”, legt hij uit. “Niet alleen met onze donatie, maar ook met onze kennis en ons netwerk. Met haar software verlaagt WellDecommissioned de drempel voor aannemers om geothermieprojecten uit te voeren. Ook denkt de scale-up binnen het netwerk van Rabobank – met ook andere start- en scale-ups – na over oplossingen om de duurzame energiebron tot in de achtertuin van mensen te brengen. Zo kan geothermie een steeds grotere bijdrage leveren aan de energietransitie in onze regio én daarbuiten.”

Verbindende factoren

Op dit moment zijn er nog weinig geothermieprojecten in Nederland. Nijmeijer hoopt dat daar snel verandering in komt. “Voor veel bedrijven zijn deze projecten nog geen interessante businesscase vanwege de hoge kosten. Met onze software kunnen deze projecten mogelijk wel uit.” Ook daarom is de donatie vanuit het Rabo Impactfonds belangrijk, stelt hij. “Naast financier is Rabobank dankzij haar netwerk ook een van de verbindende factoren in de energietransitie.”

Over het Rabo Impactfonds

Als coöperatieve bank investeert Rabobank een deel van de winst in maatschappelijke en/of innovatieve projecten van verenigingen, stichtingen en organisaties uit de omgeving. Bij voorkeur projecten die grote maatschappelijke impact hebben en aansluiten bij thema’s die Rabobank ondersteunt: Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie.

Dit artikel is origineel gepubliceerd op de website van ImpactCity partner Rabobank.