Ga naar pagina inhoud
27 MEI, 2021
Hoewel impact investeren niet nieuw is, zijn er nog relatief weinig vermogensfondsen die zich hiermee bezighouden. En dat is een gemiste kans, want er is veel onbenut potentieel binnen deze fondsen. Het overgrote deel van het totale vermogen – ongeveer 96% – wordt van oudsher namelijk belegd en alleen het rendement op dit vermogen wordt gebruikt om de maatschappelijke doelstellingen van het fonds te realiseren.

Tegelijkertijd heeft sociaal en duurzaam ondernemerschap de laatste jaren een sterke vlucht genomen. Steeds meer ondernemers willen met hun bedrijf positieve maatschappelijke impact realiseren. Maar vaak hebben zij moeite om financiering te vinden om te groeien en op te schalen. Kunnen vermogensfondsen daarom niet veel meer bereiken als ze hun vermogen ook actief inzetten voor hun maatschappelijke missie en gaan investeren in deze sociale en duurzame ondernemingen die hieraan bijdragen?

Middels dit rapport willen we fondsen daarom prikkelen en inspireren om anders naar hun vermogen te kijken, zodat niet alleen de vruchten worden geplukt, maar ook het vermogen zelf bijdraagt aan de beoogde impact van het fonds. We hebben zeven voorlopers op het gebied van impact investeren gevraagd hun inzichten met ons te delen. Zij vertellen hoe zij de reis zijn begonnen, welke obstakels ze zijn tegengekomen en welke lessen ze hieruit hebben getrokken.

Op basis van deze gesprekken en aan de hand van bestaande literatuur geven we tien tips die fondsen kunnen helpen in hun eigen zoektocht naar meer impact middels diverse financieringsinstrumenten. Op deze manier hopen we fondsen te helpen bij het zetten van de eerste stappen richting impact investeren, zodat we samen uiteindelijk maatschappelijke vraagstukken nog effectiever kunnen aanpakken.

Bekijk het rapport ‘Een vermogen aan impact’

Benieuwd waar je op moet letten als je zelf aan de slag gaat met impact investing? Doe dan nu de Impact Investing scan van Social Finance NL