Ga naar pagina inhoud
23 MAART, 2021
ImpactCity en DOEN Participaties, de investeringsmaatschappij van Stichting DOEN, sloten recent een partnerschap om samen het ecosysteem voor impact ondernemers te versterken. De samenwerking is gericht op het verbeteren van de toegang tot kapitaal voor startende en schalende ondernemers. Wij spraken met directeur Idriss Nor.

Stichting DOEN signaleerde al bij het begin van haar bestaan, dertig jaar geleden, hoe essentieel de rol van ondernemerschap is in het teweegbrengen van die oplossingen die onze samenleving vooruithelpen. Ondernemerschap is een essentieel onderdeel van het goede doen: dat inzicht lag ten grondslag aan haar oprichting en bepaalde vanaf het begin de koers van haar impact investing.

In een tijd waarin niet investeren maar subsidiëren de norm was, was dat een wezenlijk nieuwe gedachte. “DOEN is destijds opgericht door de Nationale Postcode Loterij om ervoor te zorgen dat kleine, vernieuwende initiatieven in aanmerking kwamen voor een bijdrage vanuit de loterij. De oprichters vroegen zich altijd al af waarom ondernemerschap en maatschappelijke vooruitgang zo ver uit elkaar lagen. Het zit ingebakken in ons DNA, het is wie we zijn. Dertig jaar geleden waren we daarmee de eerste,” zegt Idriss met trots.

Partijen die vanuit ondernemerschap werken aan vernieuwende oplossingen voor een betere wereld zijn daarmee bij DOEN aan het juiste adres. “We geven graag en met veel liefde subsidies of leningen maar, waar mogelijk, investeren we. Samen met onze partners gaan we voor het doel, de beoogde impact. Daarin bewegen we nauwgezet mee met ontwikkelingen in de samenleving,” aldus Idriss.

Moedige voorlopers

DOEN ondersteunt groene, sociale en creatieve initiatieven. Hierbij is DOEN aanjager van de voorlopers, zij die de moed hebben risico’s te nemen en daarmee nieuwe perspectieven ontsluiten. Idriss: “Wij zijn alleen maar financier. De ware helden en heldinnen zijn de ondernemers. Zij veroorzaken de verandering en zijn de ware voorbeelden.”

Door een veelheid aan kleine, vernieuwende en impactvolle initiatieven te financieren probeert DOEN bij te dragen aan grotere transities in de samenleving. Centraal daarin staat de beweging richting een circulaire economie met respect voor de ecologische grenzen van de aarde en een sociale, inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.

De Haagse impact ondernemers Seepje worden ook door DOEN Participaties ondersteund.

Kritische massa

Idriss: “Wij ondersteunen de voorlopers, maar het gaat er ook om om ze zichtbaar te maken. Hoe meer zichtbaarheid voor hen die het anders doen, hoe meer we richting een kritische massa bewegen waarin een nieuw normaal ontstaat. Een normaal waarin respect voor de aarde, én elkaar, het uitgangspunt is geworden.”

“Als je de wereld wilt veranderen kan je dat nooit alleen doen,” benadrukt Idriss. “Als relatief kleine speler proberen we met zorgvuldige speldenprikken een georkestreerde, overtuigende beweging te laten zien. Impact investeren is niet een soort speeltuin, het is een serieuze sector geworden. Om die schaalgrootte te organiseren heb je partners nodig. Daarom zijn wij altijd op zoek naar co-investeerders en betekenisvolle coalities.”

Lichtend voorbeeld

“ImpactCity Den Haag is daarmee voor ons een perfect fit. Het Haagse ecosysteem dat er al is, en de zorgvuldige en actieve manier waarop het gebouw wordt, is heel relevant voor DOEN. De toegankelijkheid en helderheid waarmee ImpactCity ondernemers ondersteunt met beleid, prikkels en faciliteiten, daar hoort DOEN gewoon bij,” zegt Idriss.

Idriss: “Het Haagse ImpactCity ecosysteem biedt een prachtige bewijslast van het feit dat het impact investeren volwassen is geworden. Den Haag is een lichtend voorbeeld van hoe je als stad een podium kunt geven aan je impact ondernemers door hen te eren en te faciliteren. Dat heeft een versnellende werking, daarmee til je transities naar een hoger niveau.”

Meer weten? Ga snel naar www.doenparticipaties.nl