Ga naar pagina inhoud

Den Haag: ImpactCity aan zee

Innovaties voor een duurzame blauwe economie

Den Haag is als internationale stad van vrede en recht dé stad voor ondernemers die willen bouwen aan een betere wereld. Den Haag biedt als ImpactCity een breed scala aan kansen en diensten aan ondernemers en andere impact makers met innovatieve oplossingen. Wij geloven dat economisch succes hand in hand gaat met oplossingen voor een betere wereld. We noemen dit “doing good & doing business”.

Den Haag heeft in Nederland een unieke positie door de directe ligging aan de Noordzee en de beschikbaarheid van een compacte haven, waar verschillende soorten bedrijven samenwerken. Er zijn dan ook veel Haagse impact ondernemers die zich bezighouden met innovaties die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame blauwe economie op en in de Noordzee.

Wat is een duurzame blauwe economie?

In een duurzame blauwe economie wordt de zee op een verantwoorde manier gebruikt voor economische groei, beter levensonderhoud en banen, met behoud van de gezondheid van de oceaan. Het gaat om activiteiten zoals duurzame visserij, hernieuwbare energie uit de oceaan en ecotoerisme.
In Den Haag bedenken en testen impact-ondernemers innovaties op de Noordzee. Daarbij wordt de beschikbare ruimte op zee slim gebruikt voor verschillende functies. Denk bijvoorbeeld aan drijvende zonnepanelen of zeewierteelt in offshore windparken. Mooie voorbeelden die laten zien hoe we de Noordzee kunnen gebruiken om de energie- en klimaattransitie te maken.

Bij een duurzame blauwe economie gaan milieubescherming en economische activiteiten hand in hand: doing good and doing business!

Voorbeelden van innovaties

Er zijn veel verschillende innovaties die een duurzame blauwe economie kunnen helpen ondersteunen. Enkele voorbeelden zijn:

Nieuwe technologie

Ontwikkeling van nieuwe technologieën voor duurzame visserij, zoals selectief vistuig dat bijvangst vermindert (het onbedoeld vangen van niet-doelsoorten) en habitat vriendelijke vismethoden die de schade aan oceaan-ecosystemen minimaliseren.

Hernieuwbare energie

Investeren in hernieuwbare energiebronnen op zee, zoals offshore wind, zon en golf- en getijdenenergie, om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Duurzaam toerisme

Ondersteuning van duurzaam toerisme in kust- en zeegebieden, door middel van ecotoerisme en gemeenschapstoerisme die lokale economieën ten goede komen en het milieu beschermen.

Oceaan beschermen

Innovaties om illegale visserij en andere activiteiten die de oceaan en haar ecosystemen schaden, te voorkomen.