Ga naar pagina inhoud

ImpactCity ondernemer in schijnwerpers: Circularise

9 februari 2023

Circularise maakt supply chains transparant; een kritieke factor voor een circulaire economie

Een van de grootste obstakels in de overgang naar een circulaire economie, is het gebrek aan transparantie in de -inmiddels vaak wereldwijde- productieketen: dit belemmert de duurzaamheidsinspanningen van fabrikanten en maakt het erg moeilijk om verifieerbare duurzaamheidsclaims te maken. Bovendien maakt het hergebruik, recycling of upcycling van producten aan het einde van hun levensduur inefficiënt en onrendabel, zo niet onmogelijk. Het Haagse Circularise signaleerde dit probleem en besloot softwareoplossingen te bouwen die supply chains transparanter maken. Hun oplossingen brengen een grootschalige circulaire economie een flinke stap dichterbij en hebben de interesse gewekt van wereldwijde concerns. Een recente kapitaalinjectie van 11 miljoen euro gaat hun groei en positieve impact op onze planeet nog verder versnellen.

De reis van Circularise begon nadat de oprichters van het bedrijf, Meshba Shabur en Jordi de Vos, bij Nederlandse recyclebedrijven ontdekten dat veel van de producten die we daarheen sturen uiteindelijk ofwel verbrand worden of op stortplaatsen terechtkomen. De reden hiervan is dat recyclers niet weten wat er in al deze producten zit, in welke kwaliteit en in welke hoeveelheid.

Na deze openbaring werd Circularise in 2016 opgericht en al snel geselecteerd om deel te nemen aan het gerenommeerde YES!Delft incubator programma. In 2018 namen ze hun eerste marketingadviseur aan, Igor Konstantinov, die nu het marketingteam leidt. Hij weet alles over de producten en de ondernemersreis van Circularise en heeft goede ideeën over het opbouwen van een succesvol bedrijf.

Transparantie met een digitaal productpaspoort

Circularise maakt supply chains transparant door het aanbieden van een digitaal productpaspoort voor materialen, onderdelen en producten. Het paspoort bevat informatie die cruciaal is om te kunnen recyclen, zoals herkomst, certificeringen, aandeel gerecyclede materialen, kwaliteit en kwantiteit van de bestanddelen van het product, enzovoort. Het paspoort wordt opgeslagen op een blockchain om de echtheid ervan te waarborgen. Circularise werkt met klanten in de hele toeleveringsketen, beginnend bij de olieproducenten en oplopend naar producenten van kunsthars, onderdelenfabrikanten en aan het eind van de lijn de merkeigenaren en original equipment manufacturers (OEM’s), voornamelijk in de elektronica- en auto-industrie.

Circularise is bewust onderaan de productieketen begonnen: zo konden deze bedrijven zelf bepalen welke gegevens zij delen, bijvoorbeeld certificaten en nalevingsgegevens, terwijl concurrentiegevoelige informatie geheim blijft. Dit wordt bereikt met de Smart Questioning-technologie, waarvoor patent is aangevraagd. Leveranciers bepalen zelf welke gegevens zij willen delen. Naarmate meer van deze bedrijven Circularise’s systeem begonnen te gebruiken, werden bedrijven stroomopwaarts toegevoegd, waaronder fabrikanten van onderdelen en OEM’s.

Afbeelding: Het creëren van mogelijkheden en het vergroten van de traceerbaarheid van de productieketen met digitale productpaspoorten in cir.cu, het digitale platform van Circularise.

Het overleven van de vroeg opstartfase

Hun deelname aan het YES!Delft programma was van groot belang voor Circularise in de beginfase en hielp het team bij het ontdekken van business concepten. “Zo leerden we hoe belangrijk het is om in een vroeg stadium betalende klanten te vinden. Dat is ook het beste advies dat ik kan geven aan huidige vroege startups,” stelt Igor. Dat proces gaat niet alleen over het genereren van cashflow. Net zo belangrijk is het dat klanten helpen om je aanbod en je product te testen, passende tarieven te definiëren, potentiële verbeteringen te identificeren en je strategische groeiplannen aan te scherpen. “In ons geval was dit misschien wel de meest uitdagende periode voor ons bedrijf, omdat er geen specifieke vraag was om met digitale productpaspoorten te werken. Ook onze focus op de chemische en kunststofindustrie, van nature een zeer conservatieve sector, maakte het er niet makkelijker op”, legt Igor uit.

“Den Haag trekt door zijn positie als internationale stad van vrede en recht en door de investeringen in het impact-ecosysteem ook impactinvesteerders aan, zoals 4Impact, één van de investeerders met wie we hebben samengewerkt in onze laatste investeringsronde.”

Igor Konstantinov, Hoofd Marketing bij Circularise

Opschalen met financiering

Een doorbraak kwam nadat Circularise in 2019 een EU-subsidie kreeg toegekend. Hiermee konden ze genoeg opschalen om bekendheid in de industrie te krijgen en om hun product tot een echt goed werkende oplossing te ontwikkelen. In 2019-2020 verdubbelde het team van 6 naar 12 werknemers, waardoor het bedrijf volwassen werd en de bedrijfsvoering vorm kreeg. De Covid-19 pandemie was een onvoorziene tegenslag. Circularise won toen de eerste prijs bij Get In the Ring, een impact startupwedstrijd georganiseerd door ImpactCity partner Unknown Group. Deze prijs hielp het bedrijf om de coronatijd te overbruggen en om zich voor te bereiden om sterker terug te komen, in aanloop naar de nieuwe investeringsronde in 2022.

Van de 11 miljoen euro die eind 2022 werd toegekend, bestond 4 miljoen uit subsidies. “Deelname aan door de EU gesubsidieerde projecten levert meer voordelen op dan alleen het geld. Ze vereisen doorgaans internationale samenwerking met partners uit andere EU-landen, wat aanzienlijke voordelen oplevert. Het helpt je om je netwerk te laten groeien, het maakt deelname mogelijk aan grote projecten waar je anders nooit toegang toe zou hebben en het helpt je kennis uit te breiden.” Maar deelname aan deze projecten gaat ook gepaard met verantwoordelijkheden. Zo heeft Circularise een fulltime medewerker die zich bezighoudt met het beheer van deze projecten.

Eerst de basis bouwen, dan de groei versnellen

Igor benadrukt ook het belang van groot denken vanaf het begin, omdat het helpt om weloverwogen beslissingen te nemen over de roadmap voor product- en bedrijfsontwikkeling. “In ons geval heeft de sterke focus op onze visie van een circulaire economie ons geholpen om ons klantenbestand strategisch op te bouwen. Het hielp ons beseffen dat onze producten aan waarde winnen naarmate meer partijen, vooral aan de onderkant van de waardeketen, ons systeem gebruiken. Met andere woorden, hoe groter en diverser ons klantenbestand onder leveranciers, hoe gemakkelijker het wordt om nieuwe merken en OEM’s aan te trekken. Dit wordt ook wel het netwerkeffect genoemd. Dat inzicht is zeer leerzaam geweest voor onze commerciële tactiek, en is de reden waarom onze huidige groei een solide basis vormt voor versnelde groei in de toekomst,” gaat Igor verder.

Vergaderen met potentiële investeerders als fulltime baan

Dit strategische werk helpt ook bij de voorbereidingen voor verdere opschaling van het bedrijf. “Als je je voorbereidt op het aantrekken van investeringen, is het belangrijk dat je duidelijk voor ogen hebt wat je met je bedrijf wilt. Je moet het nodige werk verrichten,” zegt Igor. “Niet alleen om je propositie te kunnen verkopen, maar ook om investeerders te kunnen selecteren,” vervolgt hij. Elke investeerder zal andere waarden, verwachtingen en aanbiedingen hebben. “We hebben met honderden investeerders gesproken voordat we een keuze maakten. Het was maandenlang een fulltime baan voor een van onze oprichters, maar dat was nodig om een gefundeerde beslissing te nemen waarvan we overtuigd zijn dat die de groei van het bedrijf in de toekomst veilig zal stellen.”

Ander advies van Igor is om de behoefte aan risicokapitaal uit te stellen tot je klaar bent om te groeien. Zorg er dus eerst voor dat je inkomsten van betalende klanten genereert. Dit brengt je in een positie waarin je nee kunt zeggen tegen potentiële investeerders en verder kunt zoeken naar een perfecte match. Ook raadt Igor aan om slechts een klein aantal meningen en beslissers bij het proces te betrekken, omdat teveel meningen de besluitvorming kan verlammen.

“We zijn er trots op om impactbedrijven zoals Circularise hier te zien groeien, ingebed in de impact community. Als deze bedrijven groeien, groeit ook hun positieve impact.”

Coos Santing, Programmamanager ImpactCity, gemeente Den Haag

De voordelen van het Haagse impact ecosystem

“We zijn er trots op om impactbedrijven zoals Circularise hier te zien groeien, ingebed in de impact business community”, zegt Coos Santing, programmamanager bij ImpactCity voor de gemeente Den Haag. “Als deze bedrijven groeien, groeit ook hun positieve impact. In dit geval brengen ze een circulaire economie op wereldschaal een belangrijke stap verder,” vervolgt hij, “dat maakt me hoopvol en enthousiast over de toekomst.”

Circularise is gevestigd in The Hague Tech, een dynamische startup community in het economische centrum van Den Haag, en tevens de thuisbasis van YES!Delft en impact incubator World Startup. YES!Delft werd begin 2019 naar Den Haag gehaald, als onderdeel van de inspanningen van ImpactCity om het zakelijke ecosysteem te versterken. “Deel uitmaken van die gemeenschap, die zeer internationaal, divers en ambitieus is, is inspirerend en geeft ons nieuwe ideeën en inzichten. Het brengt ons ook in contact met nieuwe mensen met kennis en ervaring waarvan we misschien niet eens wisten dat we die nodig hadden. En last but not least trekt Den Haag door zijn positie als internationale stad van vrede en recht én door de investeringen in het impact-ecosysteem ook impactinvesteerders aan, zoals 4Impact, één van de investeerders met wie we hebben samengewerkt in onze laatste investeringsronde.”, besluit Igor.