Ga naar pagina inhoud

Your vote is now confirmed

Thank you for your support of one of The Hague Innovators!

By verifying your email address your vote is now confirmed.

Je stem is bevestigd

Bedankt voor jouw steun aan één van de Haagse Vernieuwers!

Door het verifiëren van je e-mailadres is je stem nu bevestigd.