Startup in Residence behind the scenes:

Bruggen bouwen tussen overheden en startups

Overheden kunnen veel leren van de innovatieve en flexibele manier van werken van jonge, dynamische ondernemingen. En andersom kan het steunen van een veelbelovende startup door de overheid de economie een technologische boost geven. Door samen te werken aan milieu, maatschappelijke en technische vraagstellingen kan er bovendien impact gemaakt worden met als doel de wereld beter achter te laten. In deze blog spreken we hierover met Arinda van der Meer, de programma-manager van Startup in Residence The Hague. 

Afgelopen 3,5 jaar is Arinda de drijvende kracht geweest achter dit snel groeiende programma, destijds opgezet door een aantal trainees bij de gemeente. We delen een aantal van haar ervaringen en daarnaast kijken we naar de missie en doelen van het Startup in Residence programma.

De geboorte van Startup in Residence

Startup in Residence is een concept uit San Francisco. Het idee was dat er veel startups in deze stad waren waarvan het potentieel onvoldoende benut werd, terwijl hun technologie en creativiteit ook ingezet kon worden om maatschappelijke en technische problemen in de stad op te lossen. Op die manier wordt een stad aantrekkelijker voor nieuwe ondernemers, wordt de economie gestimuleerd en misschien nog belangrijker: wordt impact gemaakt op grotere schaal.

Arinda: “Wat we doen is het zoeken van problemen, pijnpunten en vraagstukken bij de overheid en dan vragen we startups om met oplossingen daarvoor te komen. Expliciet startups omdat dit kleine bedrijven zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken maar ook omdat ze op een innovatieve manier nadenken over problemen”.
De brug tussen startups en overheden

Arinda merkt op dat startups vooral behoefte hebben aan een grote klant die bereid is met ze mee te groeien. Een gemeente of de overheid kan die rol vervullen, maar het is vaak niet zo makkelijk om met een overheid samen te werken.

Daarom is Startup in Residence opgezet. Het programma fungeert als een brug tussen de partijen. Dit doen ze onder andere door aanbestedingsprocedures makkelijker, flexibeler en transparanter te maken. Dit wordt gedaan met “challenges”: dit zijn uitdagingen binnen de overheid waar startups oplossingen voor kunnen aandragen. Daarnaast ontvangen startups begeleiding op maat en worden ze binnen de overheid begeleid door een ambtenaar die helpt het project te realiseren: de “Challenge Owner”.

Uit de kinderschoenen

Startup in Residence is nu bijna 4 jaar oud en komt duidelijk uit de kinderschoenen. Steeds meer grote partijen sluiten zich aan, waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Arinda: “Het is veel effectiever om die krachten te bundelen. Dit is ook voordelig voor de startups, het is voor hen namelijk interessant om elkaar te helpen en een community te hebben. Voor de verschillende overheden kon er een flinke kwaliteitsslag gemaakt worden omdat kennis en kosten konden worden gedeeld. Daarnaast hebben we geleerd dat we voor sommige challenges echt een ministerie of provincie nodig hebben om tot een pilot te komen. Met de hulp van meerdere partijen op meerdere niveaus kan er dus werkelijk meer impact gemaakt worden en dat is waar het uiteindelijk om gaat.”

Arinda’s toekomstvisie is dat er een platform komt waar overheidsinstanties hun vraagstukken, wensen en pijnpunten kenbaar kunnen maken. Andere instanties kunnen dan aangeven dat dit bij hen ook speelt en op die manier kan de samenwerking met startups snel meer effect hebben. Hiermee worden investeringen vanuit de overheid efficiënter benut en kan er meer impact worden gemaakt. Maar het gaat al de goede kant op met het Startup in Residence programma. Steeds meer overheidsinstanties sluiten zich aan en staan klaar om volgend jaar nieuwe challenges in te dienen!

Innovatieve startup? Schrijf je in en doe mee.

Heb jij een startup en wil je meedoen aan een challenge van SIR? In november beginnen de inschrijvingen voor de nieuwe challenges dus houd de sociale kanalen in de gaten!