Startup in Residence 2019:

Werk samen met Den Haag aan innovatieve oplossingen voor de stad

Startup in Residence The Hague 2019 is officieel van start. Met dit programma werkt de gemeente Den Haag samen met ondernemers aan innovatieve oplossingen voor Den Haag.

Startup in Residence The Hague is dé incubator van de gemeente waar startende ondernemers worden uitgedaagd om samen te werken aan oplossingen voor uitdagingen in de stad. De beste ideeën komen in aanmerking om:

 • hun prototype of pilot uit te werken
 • mee te doen aan een uitgebreid programma
 • toegang te krijgen tot het mentorplatform waar je zelf trainingen en mentoren kunt uitkiezen.
 • kans te maken op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking
 • werkruimte te krijgen in startup pand Apollo 14
 • toegang te krijgen tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot
 • hun idee te valideren middels een validatieprogramma
 • toegang te krijgen tot een uitgebreid netwerk van gemeente Den Haag

Dit jaar heeft de gemeente maar liefst 7 uitdagingen. Heb jij dé innovatieve oplossing die de stad nodig heeft? Zorg er dan voor dat je je aanmeldt voor Startup in Residence The Hague.

Bekijk hier de challenges van 2019:

 1. Verbreed de leefwereld van ouderen: Ouderen raken vaak om fysieke en mentale redenen geïsoleerd. Hoe vergroot je hun leefwereld met digitale hulpmiddelen die los van taal- en (digitale) vaardigheden te gebruiken zijn? Heb jij een oplossing die bestaande of nieuwe hulpmiddelen kan inzetten om de groep ouderen, die nu geen aansluiting vinden bij de huidige oplossingen, te helpen hun sociale netwerk te vergroten? Meld je dan nu aan.
 2. From PDF to Vector: De gemeente Den Haag is op zoek naar een efficiënt hulpmiddel om gegevens over gebouwen in appartement tekeningen en bouwtekeningen(in pdf) over te nemen in een objectgerichte geodatabase. Heb jij een technische oplossing op basis van onder meer kunstmatige intelligentie waarmee de pdf-bestanden (semi)automatisch omgezet kunnen worden naar objecten in een objectgerichte geografische database? En is deze oplossing gebruikersvriendelijk? Meld je dan nu aan
 3. 3D-scans voor bouwtekeningen: Bij het aanvragen van een bouwvergunning worden vaak bouwtekeningen ingediend die afwijken van de echte situatie. Hoe kunnen 3D-scans een oplossing bieden? Heb jij een oplossing waarbij particulieren en bedrijven zelf nauwkeurige in- en externe 3D-scans van het gebouw en de te verbouwen ruimte(n) kunnen maken, bijvoorbeeld via hun smartphone of tablet? En kan deze scan een handige manier worden omgezet naar een 3D model? Meld je dan nu aan.
 4. Help LVB jongeren met financiën: Hoe optimaliseren (en digitaliseren) we de financiële begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) ? Heb jij een technologische oplossing die mensen met een LVB begeleidt in hun financiële huishouding en met het nakomen van afspraken met financiële instellingen. Meld je dan nu aan.
 5. Kroos uit de sloot: Kroos is dodelijk voor planten en vissen. In de zomermaanden groeit het exponentieel. Hoe kunnen we kroosgroei beperken en eventueel de kroos nuttig inzetten? Heb jij een oplossing om kroosgroei te beperken en/of te verwijderen, en (daarnaast) methodes om de kroos te benutten? Meld je dan nu aan. 
 6. Geef thuislozen een thuis: Door het tekort op de woningmarkt stagneert de uitstroom van dak- en thuislozen naar semi-zelfstandige woningen. Hoe kunnen we deze mensen een stabiele woning geven? En zijn er mogelijkheden om deze mensen zelf mee te laten werken aan een oplossing? Heb jij een oplossing die dak-en thuislozen aan een stabiele woonsituatie/huisvesting kunnen helpen? Meld je dan aan.
 7. Digitaliseer data-flow medewerkers op straat: Ontwikkel nieuwe technologieën, om het verzamelen, delen en effectief inzetten van informatie tussen binnen- en buitendiensten te verbeteren en wellicht ook moeilijke taken te versimpelen. Heb jij een technologische oplossing die de input/output van de data-flow kan versimpelen?
  Meld je dan aan. 

Heb jij een oplossing voor één of meerdere van deze uitdagingen? Kijk dan voor meer informatie over het Startup in Residence The Hague programma en de verschillende uitdagingen op: https://starthubs.co/startupinresidencedenhaag

Startup in Residence is powered by ImpactCity.