Nieuwe energy in ImpactCity Den Haag || “Nederland kan van de energietransitie net zo’n exportsucces maken als van de landbouw”

Den Haag, van oudsher ’s lands belangrijkste vestigingsplaats voor energiebedrijven, transformeert zich in rap tempo tot hét centrum voor de energietransitie in Nederland. Als ImpactCity zet de gemeente Den Haag zich, in lijn met de economische visie Den Haag +2030, in voor het ontwikkelen van nieuwe energie mogelijkheden. In een serie interviews met verschillende spelers uit het impact ecosysteem van ImpactCity, worden activiteiten in Den Haag en omstreken in beeld gebracht op het gebied van nieuwe energie. Nieuwe energie en innovatie die bijdraagt aan een betere wereld.

Wat vinden experts uit het veld van Den Haag als vestigingsplek en energiestad? Lees de komende periode elke week een nieuw verhaal. Deze week: Iman Brinkman advocaat en energiespecialist bij advocatenkantoor Pels Rijcken die er van overtuigd is dat Nederland van de energietransitie net zo’n exportsucces kan maken als van de landbouw. En dat Den Haag kan uitgroeien tot een belangrijk centrum van de energietransitie.


Nederland kan in de duurzame-energiesector net zo succesvol worden als in agri-food, denkt Iman Brinkman, advocaat en energiespecialist bij het bekende advocatenkantoor Pels Rijcken. En Den Haag kan uitgroeien tot een belangrijk centrum van de energietransitie. “Veel van de belangrijke stakeholders bevinden zich hier. Ik kan vaak op mijn fiets stappen voor overleg met cliënten.”

Tien jaar geleden hield Iman Brinkman zich als advocaat bij Pels Rijcken voornamelijk bezig met zaken over conventionele energie, zoals aardgascontracten. Tegenwoordig, vertelt hij, is 70% van zijn werk gerelateerd aan duurzame energie. “Mijn werk draait vaak om de energietransitie.”

Brinkman, die al 20 jaar werkzaam is in het energierecht, sinds hij zijn bul haalde aan de Rijksuniversiteit Leiden, heeft duidelijk plezier in zijn werk. Hij is hoofd van het Energieteam van Pels Rijcken, een eerbiedwaardige Haagse firma die bekendheid geniet als landsadvocaat. Maar Brinkman werkt niet alleen voor de overheid. Hij heeft cliënten in de hele energiesector, van olie- en gasbedrijven tot elektriciteitsproducenten, grote elektriciteitsverbruikers en lokale overheden. Hij is enthousiast over de snelle veranderingen die plaatsvinden in de energiesector en ziet dat de impact van de energietransitie op de economie steeds intenser wordt. “De energietransitie vraagt om actie van ons allemaal. Grote bedrijven, kleine bedrijven, de nationale overheid, provinciale en gemeentelijke overheden, consumenten. Iedereen is ermee bezig. En er is nog heel veel werk te verzetten.”

Sleutelrol

Brinkman is optimistisch over onze mogelijkheden om het energiesysteem te veranderen. “Ik zie heel veel enthousiasme en vernieuwingsdrang. Als ik kijk naar alle innovaties die voorbij komen – in energieopslag, handelsplatformen, elektrisch vervoer, energie-efficiëntie. Onvoorstelbaar. Warmte is een ander gebied waar radicale veranderingen staan te gebeuren nu we van het gas af gaan naar alternatieven als warmte- en koude-opslag en warmtenetten.”

De advocaat is ervan overtuigd dat Nederland een sleutelrol gaat spelen in de wereldwijde energietransitie. “We zijn goed in innovatie in dit land. We hebben geweldige kennisinstellingen, een dynamisch bedrijfsleven, een open maatschappij die niet bang is voor verandering. We onderschatten soms hoe belangrijk deze kwaliteiten zijn. En we hebben geen alternatief: we hebben geen grote natuurlijke hulpbronnen waar we op kunnen terugvallen – behalve dan aardgas, natuurlijk.”

Met de parlementaire goedkeuring van het Klimaatakkoord in juni 2019, en een nieuw pakket aan energiewetgeving in de maak, ziet Brinkman een stabiel investeringsklimaat ontstaan. “Dit biedt geweldige investeringsmogelijkheden in de energiesector. Niet alleen in Nederland. De transitie is een uitdaging voor de hele wereld, dus de kennis die we hier ontwikkelen kunnen we exporteren naar de rest van de wereld.”

Er zijn weinig steden in Nederland die beter gepositioneerd zijn om van deze kansen gebruik te maken dan Den Haag, voegt Brinkman hier aan toe. “Alle grote olie- en gasbedrijven zitten hier, waaronder Shell natuurlijk, en de grote ingenieursbedrijven. Zij zijn allemaal heel erg met de energietransitie bezig. Ze kijken hoe ze een rol kunnen spelen in nieuwe technologieën, zoals offshore wind bijvoorbeeld, maar ook waterstof, CO2-afvang en -opslag, elektrisch vervoer. Verder zitten hier de beleidsmakers, de toezichthouders en de brancheorganisaties en twee van de belangrijkste kennisinstellingen op energiegebied: TNO en TU Delft. Ik kan vaak op mijn fiets springen als ik een cliënt moet bezoeken.” Soms is een fietstocht zelfs niet nodig: TNO zit in hetzelfde gebouw als Pels Rijcken. “Als ik meer wil weten over bepaalde technische kwesties kan ik met experts van TNO praten tijdens de lunch.”

Bredere trend

Je zou denken dat een firma als Pels Rijcken is gehuisvest in een statig pand ergens in het centrum van Den Haag, maar het advocatenkantoor is bewust gevestigd in het kantorencomplex New Babylon naast het Centraal Station van Den Haag.

Brinkman is erg blij met deze locatie. “Ik vind het inspirerend om in een moderne kantooromgeving te werken. Onze firma heeft een geweldige traditie, maar dat betekent niet dat we in het verleden leven. Digitalisering is trouwens, naast energie, een belangrijk thema voor ons, dus dat zegt wel iets. Overigens zijn energie en digitalisering nauw met elkaar verbonden. Ik werk veel samen met collega’s op terreinen als data-uitwisseling, bemetering en slimme energiesystemen. Bij deze nieuwe technologieën komen heel wat juridische kwesties om de hoek kijken.”

Volgens Brinkman werkt het goed dat alle activiteiten van het kantoor onder één dak te vinden zijn. “Dat maakt communicatie veel eenvoudiger. Het vermijdt fragmentatie. En voor buitenlandse bezoekers maakt het niets uit of ze bij Schiphol links- of rechtsaf slaan. Onze bezoekers zijn altijd verbaasd hoe snel ze van Schiphol bij Den Haag Centraal zijn. En dan kunnen ze zo naar ons kantoor lopen.”

Eén ding is volgens Brinkman zeker: de toekomst is duurzaam. “Ik zie iedere dag in mijn praktijk dat hier het geld naartoe gaat.” Eigenlijk moet je de energietransitie zelfs zien als een deel van een bredere trend, denkt Brinkman. “Ik heb een collega die is gespecialiseerd in mensenrechtenkwesties, bijvoorbeeld in de kledingindustrie. Dit soort kwesties zijn weer nauw verbonden met hoe energie wordt opgewekt.”

Volgens Brinkman zullen degenen die niet aan boord van de transitie-trein stappen al snel gaan opvallen. “Tot voor kort was je een uitzondering als je in een elektrische auto reed. Dat is nu al niet meer zo. Over een paar jaar ben je een uitzondering als je nog op benzine of diesel rijdt.”

Meer informatie: www.pelsrijcken.nl

Meer weten over nieuwe energie en de mogelijkheden in Den Haag? Neem contact op met account manager energie Martin Hulsebosch.