Ga naar pagina inhoud

Bijeenkomst van de Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE)

14 september 11:00 - 13:00

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en de Organisatie voor Industriële Ontwikkeling van de Verenigde Naties organiseren in nauwe samenwerking met de Europese Unie (Europese Commissie – Directoraat-generaal Milieu) de eerste bijeenkomst op hoog niveau van GACERE, de Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency, als een nevenevenement van het komende World Circular Economy Forum.

De eerste GACERE-bijeenkomst op hoog niveau zal de leden van GACERE de gelegenheid bieden om bijeen te komen en de balans op te maken van de voortgang in het werk van de Alliantie sinds de lancering in februari 2021 en overeenstemming te bereiken over toekomstige prioriteiten. Meer specifiek zal de bijeenkomst op hoog niveau de GACERE-leden de gelegenheid bieden om de voortgang in de ontwikkeling van kennisproducten te bespreken, waarbij de onderlinge verbanden tussen circulaire economie en klimaatverandering, groen herstel en mogelijk biodiversiteit worden benadrukt.

De bijeenkomst op hoog niveau zal ook de discussie vergemakkelijken van de huidige ervaringen bij het bevorderen van een rechtvaardige overgang naar een hulpbronnenefficiënte en circulaire economie in de GACERE-lidstaten en van bestaande lacunes en belemmeringen waarvoor de steun van het Bondgenootschap van groot belang zou zijn.

Publiek: GACERE-leden. Andere regeringen, internationale organisaties en strategische partners kunnen ook als waarnemers deelnemen aan de sessie.

14 september 11:00 - 13:00
@ Online event