Skip to main content

Masterclass: Orchestrating innovation in public-private Ecosystems

30 August 15:00 - 17:00 | Knowledge

Creëer effectieve samenwerking om complexe innovatietrajecten met grootschalige impact te realiseren.

De grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen overschrijden de grenzen van innovatie en ondernemerschap van individuele organisaties. Voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de industrie, de energietransitie, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid. Bij deze grootschalige veranderingen zijn veel partijen betrokken, met verschillende belangen. En het raakt veel partijen, zoals MKB, startups, grote bedrijven, belangenverenigingen, kennisinstellingen, lokale, regionale en nationale overheden en burgers. Hoe kunnen zij samen een goed functionerend innovatie-ecosysteem bouwen, waarin al deze relaties en afhankelijkheden samenkomen tot impact? Het op één lijn krijgen van al deze belangen vereist een regie door een expert die zowel met overheden als met burgers en het bedrijfsleven kan schakelen. Iemand moet op het juiste moment en in de juiste vorm de samenwerking aanjagen om innovaties te ontwikkelen en te laten slagen. Maar het vraagt ook om nieuwe manieren van het organiseren van dit soort ecosystemen waardoor operationele, financiële en bedrijfsmatige aspecten succesvol worden ingericht.

Deze masterclass biedt een eerste introductie over het orkestreren en bouwen van dit soort innovatietrajecten en is tot stand gekomen op basis van het gelijknamige cursusprogramma. Het steunt op de jarenlange praktijkervaring en onderzoek van TNO en samen met experts vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam met hun kennis en ervaring op het gebied van innovatieleiderschap, ondernemerschap en innovatiemanagement.

Rotterdam Science Tower, Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam, Zuid-Holland

30 August 15:00 - 17:00

Knowledge